ePerehdytys

ePerehdytys on helppokäyttöinen itsenäisesti verkossa suoritettava koulutus yleisten työturvallisuusasioiden perehdytykseen. Lisätietoa ePerehdytyksestä sekä muista eKoulutuksista saat RATEKOn kotisivuilta.

Käytön tuki ePerehdytyksessä ja muissa eKoulutuksissa

Saat tukea sekä käyttöoikeuksien tilaukseen, tunnistautumiseen että koulutusten suoritukseen RATEKOn verkkokoulutusten asiakaspalvelusta  ekoulutukset@rateko.fi.