Standardointi

Suomessa on hajautettu standardointijärjestelmä, jossa Suomen Standardisoimisliitto SFS vastaa standardoinnin yleisestä infrastruktuurista ja toiminnan koordinoinnista. Rakennustuoteteollisuus RTT toimii Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimialayhteisönä ja vastuullemme kuuluu noin puolet rakennussektorin standardoinnista.

RTT vastaa seuraavien teknisten komiteoiden toiminnoista Suomessa:

  • 33 eurooppalaisen standardointijärjestön (CEN) teknistä komiteaa (TC)
  • 7 TC 250:n alatyöryhmää (SC)
  • 15 kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) teknistä komiteaa (TC) 

SFS:n toimialayhteisöt käytännön prosesseissa

Muita rakennussektorin standardoinnista vastaavia SFS:n toimialayhteisöjä ovat Metalliteollisuuden standardisointiyhdistys MetSta, Yleinen teollisuusliitto YTL, Väylä, Kemesta, Muoviteollisuus, SESKO ry ja Suomen Standardisoimisliitto SFS.

Rakennussektorin standardoinnin koordinointia hoitamaan on perustettu rakennussektorin standardoinnin tukiryhmä RASEK, jonka sihteeristöä RTT hoitaa.

Suomen Standardisoimisliitto SFS:n eri aloja edustavat toimialayhteisöt vastaavat käytännön standardointiprosesseista, mm. standardien lausunnoista, äänestyksistä, vahvistuttamisista ja tarvittaessa kääntämisestä. Tämän lisäksi ne ylläpitävät standardointiryhmiä, jotka vaikuttavat kehitteillä olevien standardien sisältöön.

Suomen Standardisoimisliitto myös myy ja markkinoi standardeja.

Standardien myynti

Suomen Standardisoimisliitto SFS puh. (09) 149 9331, sales@sfs.fi tai SFS verkkokauppa www.sfs.fi.

Toimialayhdyshenkilöt ja seurantaryhmät