Laatuoppaita ja -ohjeita

Laadun kehittämiseksi Laatupolku-hankkeessa on laadittu joukko oppaita ja ohjeita. Ne koskevat mm. rakennustyömaan kosteuden torjuntaa ja hyviä käytäntöjä toimivalle työmaalle.


Palvelukokemuksen korjauskirja
Vuoden Laatuoivallus 2015
Laadukasta rakentamista – työmaan hyviä käytäntöjä
Toimiva työmaa – hyvät käytännöt -opas 
Rakennustyömaan sääsuojaus
Kuivana rakentaminen -opas
Rakennustöiden laatu 2014 -kirja  

Palvelukokemuksen korjauskirja

NEMO-hankkeessa tarkastellaan asiakkuuden johtamista vaikeissa asiakastilanteissa. Hankkeen pohjalta on laadittu työkirja sujuviin kohtaamisiin rakennusprojekteissa.
Palvelukokemuksen korjauskirja

Alkuun

……… 

Vuoden Laatuoivallus 2015

Rakentamisen laatuoivallus 2015 -tunnustus myönnettiin NCC Rakennuksen JUST-hankkeen (Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveysasema Myllykulma) kahdelle työntekijälle. Tunnustuksen ansaitsivat allianssin projektipäällikkö Jaakko Hakala ja vastaava työnjohtaja Esa Räsänen. Palkitseminen tapahtui 2. joulukuuta järjestetyssä RT:n Laatuseminaarissa Helsingin Pörssitalossa.

Katso video laatuoivalluksesta!

 Alkuun

……… 

Laadukasta rakentamista – työmaan hyviä käytäntöjä

Laadukkaan rakentamisen hyvät käytännöt koottuna yksiin kansiin. Asiaa mm. suunnittelutyön johtamisesta, aikataulujen hallinnasta, työmaan johtamisen kehittämisestä sekä työmaan digitaalisista välineistä.
Laadukasta rakentamista – työmaan hyviä käytäntöjä (pdf)

Alkuun

……… 

Toimiva työmaa – hyvät käytännöt -opas

Ohjeita, käytännön esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä toimivan rakennustyömaan tuotannonsuunnitteluun.

Toimivan työmaan takana on hyvä ennakkosuunnittelu, jatkuva töiden seuranta sekä ohjaaminen kohti haluttua työn tekemistä ja työmaan kokonaislaatua.

Toimiva työmaa – hyvät käytännöt -oppaaseen on koottu käytännön esimerkkejä ja ohjeita hyviksi havaituista käytännöistä hyödynnettäväksi työmaan tuotannonsuunnittelussa.
Toimiva työmaa - hyvät käytännöt (pdf)  

Alkuun

……… 

Rakennustyömaan sääsuojaus

Rakennustyömaan sääsuojaus -ohjekortti kokoaa työmaan suojaukseen liittyvät asiat yhdeksi kokonaisuudeksi.

Ohjeessa esitellään yleisellä tasolla kosteuden torjuntaa ennen rakentamista sekä säältä suojautumisen eri ratkaisuja rakentamisen aikana. Ohjeessa esitetään ratkaisuja eri rakennusmateriaalien suojaukseen.

Tarjolla on myös diasarja työmaan kosteussuojauksesta. Se havainnollistaa, mitä asioita on otettava huomioon.
Rakennustieto: Ratu suunnitteluohje S-1232 
Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla -diasarja 

Kosteudenhallinta.fi on RT:n ja ympäristöministeriön yhteistyönä toteutettu sivusto, jolle on koottu tietoa rakentamisen kosteusvaurioiden ehkäisemisestä myös sääsuojauksen näkökulmasta.

Kuivana rakentaminen -opas

Kuivana rakentaminen – opas  rakentamisen kosteudenhallintaan on selkeä tietopaketti mm. rakennushankkeen eri osapuolten rooleista ja vastuista kosteudenhallinnassa, tyypillisistä kosteusvaurioista (lähteet, syyt ja seuraukset) sekä kosteudenhallintaprosessista kokonaisuutena. Oppaassa on myös käytännön esimerkkejä työmailla vastaan tulleista, kosteuteen liittyvistä ongelmista.

Opas on koottu Kosteudenhallinta.fi-sivuston pohjalta ja se tiivistää Kuivaketju10-toimintamallin keskeisen sisällön.

Alkuun

……… 

Rakennustöiden laatu 2014 -kirja

Rakennustöiden laatu -kirja on tarkoitettu rakennustyömaan laadunvarmistukseen, tuotannon ohjaukseen ja suunnitteluun.

Kirja kokoaa yhteen Ratun menetelmäohjeiden ja Rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten RYL-kirjojen laatuasiat työn tekemisen näkökulmasta. Kirja auttaa tunnistamaan ja ehkäisemään ennalta ongelmia jo työnsuunnitteluvaiheessa ja työkauppoja sovittaessa.

Kirja jakautuu kahteen osioon: laadun teoriaan ja työlajikohtaisiin ohjeisiin. Laadun teorian yhteydessä käydään läpi laatu ja sen johtaminen sekä yleisesti että rakennushankkeen kannalta katsoen. Työlajikohtaiset ohjesivut keskittyvät enemmän toteutuksen laatuun.
Rakennustieto: Rakennustöiden laatu 2014 

Alkuun

………