Talotekninen teollisuus ja kauppa

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry on elinkeinopoliittinen yhteistyöjärjestö. Sen jäseninä ovat alan merkittävimmät Suomessa toimivat taloteknisten laitteiden valmistajat sekä LVI-tukkumyyntiyritykset. Jäseninä on yhteensä noin 40 yritystä.

Talteka kokoaa yhteen alan toimijoita ja pyrkii parantamaan jäsenyritystensä toimintaympäristöä ottamalla kantaa ja vaikuttamalla alaan liittyviin teollisuus-, talous-, tuote-, energia-, ympäristö- ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin.

Talotekninen teollisuus ja kauppa siirtyi Rakennusteollisuus RT:n toimialaksi 14.6.2018. Samaan aikaan Talotekniikkateollisuus ry fuusioitui LVI-Teknisen Kaupan liitto ry:n kanssa. Fuusioitumisen yhteydessä myös talotekniikka-alan tuotetietorekisteriä ylläpitävä LVI-numero Oy siirtyi uuden yhdistyksen omistukseen. Uusi yhdistys on nimeltään Talotekninen teollisuus ja kauppa ry.

Katso myös