UEG:n kautta Eurooppatason edunvalvontaa

Eurooppalaiset rakennustelineiden valmistajat ja urakoitsijat perustivat vuonna 2008 koko telinealan edunvalvontaa varten yhteisen etujärjestön UEG:n. Lyhenne tulee nimestä The Union of European Scaffolding Contractors.

UEG:llä on jäseninä telineteollisuuden ja -rakentamisen yhdistyksiä 12:sta Euroopan maasta. Talonrakennusteollisuus ry (General Contractors of Finland) liittyi järjestön jäseneksi vuonna 2013. 

Euroopan tasolla UEG:n keskeisimpinä tehtävinä on muun muassa:

  • koordinoida ja tukea yhteistä liiketoimintaa, teknisiä, taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja muita intressejä
  • hankkia, koordinoida ja edistää yhteisiä etuja jäsenille
  • olla mukana vaikuttamassa alan standardointityössä
  • varmistaa pysyvän yhteydenpidon jäsenten välillä.

UEG:n julkaisuja