Telinejaosto

Talonrakennusteollisuus ry:hyn perustettiin vuonna 2012 telinejaosto. Jaoston toiminnan tavoitteena on kehittää telineurakointialaa monipuolisesti Suomessa.

Telinejaoston keskeisimpiä tehtäviä ovat muun muassa: 

 • toimialan työturvallisuuden ja työmenetelmien parantaminen
 • alan tuottavuuden kehittäminen
 • alalla toimivien ammattitaidon parantaminen
 • lainsäädäntöä seuraaminen ja lainsäädäntöön vaikuttaminen sekä EU:ssa että Suomessa
 • rakennustelineitä ja sääsuojia koskevien EU-standardien valmisteluun osallistuminen
 • lausuntojen ja kannanottojen antaminen toimialaan liittyvissä asioissa

Aineistoja:

Telinejaostossa ovat edustettuna seuraavat telineasennusalan yritykset:

 • Barona Rakennus Oy
 • Cramo Finland Oy
 • Kas-Telineet Oy

 • Kauppamestari TMI
 • Kymsol Oy
 • Peri Suomi Ltd Oy
 • Ramirent Finland Oy
 • Renta Telineet Oy
 • Suomi Teline Oy
 • Telinekataja Oy
 • Teline & Sääsuojatekniikka TST Oy 

Telinejaoston kannattajajäsenet:

 • Talhu Oy
 • Alfix GmbH
 • Layher Oy

Telinejaoston puheenjohtajana toimii Mikko Tammihovi Kymsol Oy:stä.