Rakennustelineet ja sääsuojat ovat osaavien ammattilaisten työtä

Rakennustelineiden ja sääsuojien rakentaminen on ammattilaisten työtä. Päteviä ammattilaisia tarvitaan sekä telinerakenteiden suunnittelussa että asennustyössä. Asianmukaisilla telineillä ja sääsuojauksilla luodaan turvalliset työolosuhteet muille työntekijöille.

Toimitusvarmuuden ja telineillä työskentelevien työturvallisuuden kannalta on tärkeätä, että telineiden ja sääsuojien asennuksia tekevät vain asiansa osaavat vastuulliset urakoitsijat ja ammattitaitoiset asentajat.

Henkilösertifiointi ammattilaisille

Henkilösertifiointi on osoitus siitä, että telineasennuksen tekee alan ammattilainen. Suositeltavaa on, että telinetyöryhmässä on ainakin yksi henkilösertifikaatin suorittanut telineasentaja. 

Telineasentajille tarkoitettu Telineasentajan Taso 1 -henkilösertifiointikoulutus käynnistyi vuonna 2013. Sertifikaatin on suorittanut noin 400 telineasentajaa. Henkilösertifiointi on voimassa kerrallaan viisi vuotta. Uudellamaalla seuraavat henkilösertifiointikoulutukset ovat loka-marraskuussa 2019. Koulutuksen järjestää TTS Työtehoseura.

Lue lisää.

Talonrakennusteollisuus ry:n Telinejaosto on tuottanut koulutusaineiston henkilösertifiointikoulutukseen. Koulutusmateriaalit löytyvät Rakennusteollisuus RT:n extranetista. Materiaalit soveltuvat hyvin myös tilaajien ja telinetöitä valvovien henkilöiden täydennyskoulutukseen.

Henkilösertifioinnin täydennyskoulutusta nyt myös sähköisesti

Telineasentajan henkilösertifioinnin jatkaminen seuraavat viisi vuotta edellyttää, että sertifikaatin omaava henkilö osallistuu viiden vuoden aikana täydennyskoulutukseen sekä toimittaa koulutus- ja työkohdetiedot sertifiointielimelle, joka on tässä tapauksessa KIWA (www.kiwa.com).

Telineasentajan Taso 1 -päivityskoulutus on toteutettavissa myös sähköisesti verkkokurssina, jossa osallistuja käy monipuolisesti läpi telineasentajan työhön ja telineasentamiseen liittyviä osaamisalueita. Verkkokurssin ovat tuottaneet Talonrakennusteollisuus ry:n Telinejaosto ja Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO. Lue lisää.

Telineasentajan peruskurssi telinetöitä aloitteleville

Talonrakennusteollisuus ry:n Telinejaoston ja RATEKOn niin ikään tuottama Telineasentajan kolmiosainen peruskurssi antaa kattavasti tietoa telinetöistä, niiden monipuolisuudesta ja erityisosaamista vaativista tehtävistä.

Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä ovat telineasentajan työn aloittaneet tai alalla pitempään työskennelleet. Peruskurssi antaa hyödyllistä tietoa myös työmaan turvallisuuden, valvonnan ja työtilausten parissa työskenteleville henkilöille. 

Opiskelua voi tehdä osissa tai yhtenä kokonaisuutena. Lue lisää.

Katso myös: