Asuntokauppalaki

Asunto-osakkeiden kaupasta säädetään asuntokauppalaissa. Kyseessä on kuluttajaa suojaava laki. Kuluttajalla on uuden asunnon kaupassa vähintään lain määrittelemät oikeudet, eikä niistä voida pätevästi sopia toisin.

Asuntokauppalaissa on ns. RS-suojasäännösten (lain 2 luku) lisäksi määräykset mm.

  • osakkeenostajien oikeudesta valita rakennustyön tarkkailija
  • vuositarkastuksen järjestämisestä
  • myyjän vastuusta uuden asunnon kauppaa koskevissa virhetilanteissa.