Ulkomaalainen työntekijä Suomessa

Opas ulkomaalaisen työntekijän työskentelystä Suomessa seuraa lainsäädäntöä tammikuuhun 2013 saakka.

Veronumerouudistus ja tilaajavastuulain muutokset on päivitetty oppaaseen. Rakennustyön tilaajan ja yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan ilmoitusvelvollisuuksien sekä kulkulupaluettelon osalta oppaaseen on kirjoitettu tiedossa oleva lain sisältö ja soveltaminen.

Opas suomeksi 

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas englanniksi

Guide for Employment for Foreigners 

Työteko-oikeuden tarkastaminen

Ulkomaisen työvoiman työnteko-oikeuden tarkastamisen one pager

......................

Katso myös