Työmaan ympäristöasiat

Työmaan ympäristöasioiden hoitamisesta on olemassa kuusiosainen ympäristöoppaiden sarja. Siinä käydään läpi ympäristö- ja jätelainsäädäntö ja avataan niiden merkitystä rakennustyömaalle ja yritykselle.

Sarja on vuodelta 2007. Rakennustoiminnan ympäristöjohtaminen -oppaan ja Rakennustyömaan ympäristö- ja jätehuolto-oppaan ohjeet ja periaatteet ovat edelleen ajan tasalla, vaikka tilastotiedot ovatkin vanhentuneita. Yritystoiminnan jätehuolto on jätelainsäädännön uudistamisen jälkeen vanhentunut. Talonrakentamisen ympäristömittari kelpaa yritysten käyttöön sellaisenaan. Rakennustyön materiaalilisät ja -hukat -osassa on ajantasaista teoriaa materiaalimenekistä ja -hukista. Purkutöitä koskeva opas on juuri päivitetty. 

Rakennustoiminta, ympäristöjohtaminen – K&T 43a

Oppaassa käsitellään rakennusyrityksen ympäristöjohtamisen perusteita ja niiden liittämistä yrityksen toimintaan. Lisäksi kuvataan ympäristöjohtamisen järjestelmiä ja työkaluja
Rakennustoiminta, ympäristöjohtaminen -oppaaseen

Rakennustyömaan ympäristö- ja jätehuolto-opas - K&T 44a

Työmaajohdolle tarkoitettu opas ympäristöasioiden vaivattomaan hoitamiseen. Ympäristöasiat hallitaan työmaalla työmaakohtaisen ympäristösuunnitelman avulla. Ympäristösuunnitelmassa korostuvat tiedottaminen, jätehuollon toteutus ja asetettujen tavoitteiden seuranta.
Rakennustyömaan ympäristö- ja jätehuolto-oppaaseen

Talonrakentamisen ympäristömittari

Julkaisussa esitetään Talonrakentamisen ympäristömittari ja luodaan katsaus rakentamisen ympäristövaikutuksiin sekä rakentamisen ympäristölainsäädäntöön. Julkaisusta on hyötyä rakennusyritysten ympäristövastaaville ja kaikille työmaan vastuuhenkilöille.

Julkaisun liitteenä olevat Talonrakentamisen ympäristömittarin ohjeet ja mittauslomake ovat talonrakentajien käytännön työkaluja. Niiden avulla talonrakennustyömaan ympäristötaso voidaan mitata havainnoimalla siihen liittyviä keskeisiä tekijöitä, kuten työmaan tiedonhallintaa, jätteiden ja materiaalin käsittelyä ja energian käyttöä.
Talonrakentamisen ympäristömittariin 

Rakennustyön materiaalilisät ja -hukat
Ratu suunnitteluohje 1191-S

Ratu-ohjekortti sisältää materiaalimenekkien käsitteet, syyt materiaalilisien ja -hukkien muodostumiseen, ohjeita materiaalihukkien vähentämiseen ja työmaan jätteiden käsittelyyn. Kortin lopussa esitetään materiaalikohtaiset materiaalilisät ja -hukat ja ohjeita niiden vähentämiseen.
Rakennustyön materiaalilisät ja -hukat -ohjeeseen