Malliasiakirjat

Työturvallisuuskansio ja sen malliasiakirjat sekä lomakkeet

Työturvallisuuskansio on tarkoitettu rakennustyön turvallisuuden hallinnan apuvälineeksi erityisesti pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille. Kansiossa olevien ohjeiden ja lomakkeiden avulla pääurakoitsija voi hoitaa päätoteuttajan turvallisuustehtäviä. 

Myös rakennuttajalle on turvallisuusmääräyksissä annettu merkittäviä tehtäviä, mutta niitä ei kuitentaan käsitellä tässä kansiossa. Rakennuttajan velvoitteita on käsitelty muun muassa RT-kortissa RT 10-10982 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa.

Työturvallisuuskansion tiedostot: