Työmaan työturvallisuus

Rakennusalan tapaturmien torjunta edellyttää jatkuvaa tekemistä.

Hyvin hoidetussa yrityksessä ymmärretään, että hyvä työturvallisuus ja tapaturmien vähentyminen parantavat yrityksen mainetta, mutta myös taloudellista tulosta. 

Jokaisen työyhteisössä työskentelevän velvollisuus on noudattaa turvallisia työtapoja, ohjeita ja puuttua työturvallisuuden laiminlyönteihin.

Riskinottoa ja vääriä työtapoja ei pidä hyväksyä myöskään työtoverilta tai sopimuskumppanilta.

Katso myös