Laatuasiat, Laatumittari

Rakennusteollisuus RT aloitti Rakennusteollisuuden laatupolku -hankkeen vuonna 2011. Sen tavoitteena on nostaa laatuasiat esille. Hankkeessa on tehty työkalupakki asuinrakentamisen runkovaiheen laadun ja tuottavuuden varmistamiseksi.

Siinä on myös kehitetty Laatumittari työmaan työnaikaiseen laadun seurantaa ja luovutusvaiheessa tapahtuvaa laatuvirheiden havainnointia varten.

Laatupolun osahankkeita

  • Laatumittari rakennustyömaan laatumittaukseen
  • Elementtirunkorakentamisen laadun ja tuottavuuden kehittäminen
  • Kohti kokonaisvaltaista laatua -hanke
  • Laadukas asiakkuuden johtaminen (NEMO) -hanke
  • Laatuongelmien syitä

Laatupolun oppaita ja ohjeita 

  • Toimiva työmaa – hyvät käytännöt -opas
  • Rakennustyömaan sääsuojaus -ohje
  • Tehtävälajikohtaiset laadun tarkistuslistat
  • Rakennustöiden laatu 2014 -kirja
  • Palvelukokemuksen korjauskirja

Laatumittarin työkaluja