Energiatehokkaat rakenteet, kosteudenhallinta

Ohjelmia, ohjeita ja oppaita energiatehokkaasta rakentamisesta ja kosteudenhallinnasta.

Matalaenergiarakentamisen rakenteet (Frame)

Energiankulutuksen vähentäminen edellyttää rakennuksilta muun muassa entistä paksumpia ja tiiviimpiä seinärakenteita. Ilmastonmuutos taas lisää matalaenergiarakentamisen rakenteisiin kohdistuvia kosteusriskejä. Tähän yhtälöön pureuduttiin Frame-ohjelmassa.

Frame-hankkeen johtopäätökset
Tulosraportit
Suunnittelu- ja toteutusohjeita

Muuta Frame-hankkeen yhteydessä valmistunutta energiatehokkaaseen ja kosteusteknisesti toimivaan rakentamiseen liittyvää materiaalia

Yhteenveto rakentamisen sääntelyn uudistamisesta 2017: mm. kosteusmääräykset ja energiatehokkuus

Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinta.fi on RT:n ja ympäristöministeriön yhteistyönä toteutettu sivusto, jolle on koottu tietoa rakentamisen kosteusvaurioiden ehkäisemisestä.

Rakennustyömaan sääsuojaus

Rakennustyömaan sääsuojaus -ohjekortti kokoaa työmaan suojaukseen liittyvät asiat yhdeksi kokonaisuudeksi.
Rakennustieto, Ratu suunnitteluohje S-1232  
Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla -diasarja 

Build Up Skills -koulutusmateriaalit

Motiva on koonnut sivustolleen energiatehokkaan rakentamisen ohjeita ja parhaita käytäntöjä. Sivstolla ovat mm. energiatehokkaan rakentamisen työmaaopas sekä energiatehokkaan rakentamisen 10 kalvosarjaa.
Build Up Skills -materiaalit

Korma-hanke

Korma-hankkeessa (kosteusteknisesti toimivia korjausrakentamisen periaateratkaisuja) selvitettiin, millä periaatteilla 1950 ̶ 1970-lukujen talojen rakenteita voidaan korjata.
Korma-hankkeen raportti

Mihin asioihin rakentamisen aikana on kiinitettävä huomiota?

Katso myös