Hyötytietoa työmaille

Näiltä sivuilta löydät paljon hyötytietoa työmailla käytettäväksi: apua ja lomakkeita suunnitteluun, työsuhdeasioiden hoitoon, harmaan talouden torjuntaan, laadun, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallintaan, linkkejä oppaisiin ja ohjeisiin.

Työsuhdeasiat

Työturvallisuus 

Lomakkeet ja asiakirjamallit 

Katso myös:

Rakentamista ohjaavien säädösten uudistuminen 2017

Laatuasiat, Laatumittari

Betonirakentamisen laatuketju

Työmaan ympäristöasiat

Energiatehokkaat rakenteet, kosteudenhallinta

RT:n sisäiset urakoinnin pelisäännnöt