Ulkomainen työvoima Uudellamaalla

Edellisen kerran vuonna 2016 tehdystä työvoimakyselystä käy ilmi, että ulkomaalaisten työntekijöiden lukumäärä Uudenmaan rakennustyömailla kasvoi vuodesta 2013, mutta heidän prosentuaalinen osuutensa koko työvoimasta laski 33 prosentista 25 prosenttiin.

Rakennusteollisuus RT:n marraskuussa 2016 totuttaman työvoimakysely kattoi Uudenmaan osalta 545 työmaata, joilla työskenteli 27 500 henkeä. Ulkomaalaisia oli tästä määrästä noin 7000 henkeä.

Ulkomaalainen työvoima on pääasiassa aliurakointi- ja työvoiman vuokrausyritysten palveluksessa.

Lue lisää työvoimakyselyn tuloksista sekä koko maan että Uudenmaan alueen osalta:


Lisätiedot:

Aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen, puh. (09) 1299 207
Asiamies Ahti Niskanen, puh. (09) 1299 219