Työsuhdeasiat

Tuoteteollisuuden työehtosopimus

Työntekijä TES

Kivipohjaisen rakennustuoteteollisuuden työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan rakennustuoteteollisuuden betonituote-, kivenjalostus- ja rakennusaineteollisuutta harjoittavien yritysten sekä niiden kaikkien työntekijöiden välisiin työsuhteisiin. Sopimus ei koske pientalo-, puutuote- tai teräsrakenneteollisuutta.

Työehtosopimus on voimassa 1.3.2023-28.2.2025.

Toimihenkilö TES

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta sovelletaan rakennusaine- ja betoniteollisuutta harjoittavien yritysten palveluksessa oleviin, toimihenkilötehtävissä työskenteleviin henkilöihin. Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat mm. tuotantoon, tutkimus- ja tuotekehitykseen, suunnitteluun, logistiikkaan, taloushallintoon, henkilöstöhallintoon, myyntiin, markkinointiin, tietotekniikkaan, tietojenkäsittelyyn, varastotoimintoihin, kuljetuksiin, vientiin ja tuontiin liittyvät toimihenkilötehtävät. Sopimus ei koske mm. henkilöitä, jotka kuuluvat yrityksen johtoon tai jotka edustavat työnantajaa toimihenkilökunnan palkka- ja työehtoja määriteltäessä eikä henkilöitä, joilla on itsenäinen asema ja hallinnollinen, taloudellinen tai toiminnallinen vastuu yrityksessä tai sen huomattavassa osassa sekä asemaltaan näihin verrattavissa olevia henkilöitä.

Työehtosopimus on voimassa 1.5.2023-30.4.2025.

Jäsenyritysten saatavilla ovat:

Tuoteteollisuuden työehtosopimukset

Tuoteteollisuuden palkkausjärjestelmäopas

Työsuhdelomakkeet

Päihteet työpaikalla ohjeistus

Uusi palkkausjärjestelmä