Rakenteellinen energiatehokkuus

RTT:n Eristeteollisuus kokoaa tällä sivulle oleelliset tiedot uudisrakennusten lämmöneristämiseen liittyvistä ajankohtaisista säädöshankkeista ja niiden taustatiedoista kattaen seuraavat: rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki ja rakenteellinen energiatehokkuus; rakennusten energiatehokkuusasetus ja pykälä 33 E-lukulaskureineen; opas rakenteellisen energiatehokkuuden parhaista käytännöistä.

Lämmöneristäminen – ilmastoteko ja investointi tulevaisuuteen -seminaari: Finlandia-talo 30.1.2019

RTT:n Eristeteollisuus järjesti tammikuussa 2019 yhteistyössä Rakennuslehden kanssa seminaarin, jossa keskityttiin rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen parantamisen merkitykseen nyt ja tulevaisuudessa eri näkökulmista, ml. rakentamismääräykset, rakennuttajan ja sijoittajan sekä ympäristöjärjestön odotukset. Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennusten hiilijalanjäljen arviointi ja rakennustyyppikohtaiset päästörajat tulevat Suomessa osaksi rakennusmääräyksiä 2020-luvulla.

Lataa tästä koko seminaarin koostevideo (n. 35 min, koko näytön levyisenä)

Kohti vähähiilistä rakentamista, ministeri Kimmo Tiilikainen, ympäristöministeriö

Katso tästä esitysvideo
Lataa tästä Tiilikaisen esitysdiat

Hiilijalanjäljen laskentamenetelmä, erityisasiantuntija Matti Kuittinen, ympäristöministeriö
Katso tästä esitysvideo
Lataa tästä Kuittisen esitysdiat

Rakenteellisen energiatehokkuuden elinkaarihyödyt, toimitusjohtaja Panu Pasanen, Bionova Oy
Katso tästä esitysvideo
Lataa tästä Pasasen esitysdiat

Hyvänmielen teoista todelliseen ilmastokriisin torjuntaan – Mikä on rakennusalan rooli?, ohjelmapäällikkö Jussi Nikula, WWF Suomi
Katso tästä esitysvideo
Lataa tästä Nikulan esitysdiat

Rakennuttajan ja kiinteistösijoittajan näkemykset, rakennuttajapäällikkö Niina Rajakoski, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Katso tästä esitysvideo
Lataa tästä Rajakosken esitysdiat

Paneelikeskustelu

  • fasilitaattorina Peter Nyman
  • Panelisteina:
  • Kokoomus: Elina Lepomäki
  • Keskusta: Hanna Kosonen
  • SDP: Miapetra Kumpula-Natri
  • Vihreät: Ville Niinistö
    Katso tästä esitysvideo

E-lukulaskurit energiatehokkuusasetuksen pykälälle 33

Uudisrakennusten energiatehokkuusasetuksen pykälän 33 reunaehtoja noudattamalla asuinrakennusten vaatimustenmukaisuus osoitetaan rakenteellisella energiatehokkuudella ilman E-luvun laskentaa. E-luku voidaan kuitenkin helposti laskea  yksinkertaistetulla menettelyllä E-lukulaskurien avulla. Aalto yliopiston professori Jarek Kurnitski tiimeineen on kehittänyt tällä sivulla ladattavissa olevat nettilaskurit. E-luvun lisäksi laskureista saa oheistuloksina rakennusvaipan ominaislämpöhäviön ja rakennuksen ostoenergiankulutuksen. Asetuksen reunaehtojen lisäksi oletusarvoina käytetään YM:n julkaiseman rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaohjeen oletusarvoja.

Lataa tästä:
E-lukulaskuri pien- ja rivitaloille 
E-lukulaskuri kerrostaloille

”Rakenteellinen energiatehokkuus on ekologista” -seminaarit: Finlandia-talo 5.4.2018 ja Tampere-talo 19.4.2018

RTT:n Eristeteollisuus järjesti huhtikuussa 2018 yhteistyössä Rakennuslehden kanssa kaksi seminaaria, joissa keskityttiin puntaroimaan eri näkökulmista rakennusten energiatehokkuuden parantamisen merkitystä nyt ja tulevaisuudessa sekä tekemään tutuksi rakenteellisen energiatehokkuuden tarkoitusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia.

Katso kooste Finlandia-talon ”Rakenteellinen energiatehokkuus on ekologista” -seminaarin pääesityksistä.

Energiatehokkuus ja kestävä rakentaminen, ministeri Kimmo Tiilikainen, ympäristöministeriö
Katso tästä esitysvideo
Lataa tästä ministeri Tiilikaisen esitysdiat

Kestävä rakentaminen – ilmastoteko, MEP Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentti
Katso tästä esitysvideo 
Lataa tästä MEP Pietikäisen esitysdiat

Rakenteellinen energiatehokkuus - kevennetty menettely asuinrakennuksille, 33§, professori Jarek Kurnitski, Aalto yliopisto
Lataa tästä esitysvideo 
Lataa tästä professori Kurnitskin esitysdiat

Energiatehokkaiden rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus,
johtava asiantuntija Jyri Nieminen, Sweco Rakennetekniikka Oy
Lataa tästä esitysvideo 
Lataa tästä Niemisen esitysdiat

erikoistutkija Tuomo Ojanen, VTT
Lataa tästä esitysvideo 
Lataa tästä Ojasen esitysdiat

ARA-hankkeiden A-B-C: passiivia, nollaa ja matalaenergiaa, kehittämisjohtaja Vesa Ijäs, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) Rakentamisen ohjaus
Lataa tästä esitysvideo 
Lataa tästä Ijäksen esitysdiat

Kestävä rakentaminen – ilmastoteko
Videotervehdys / Tampere-talon avauspuheenvuoro Strasbourgista, MEP Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentti
Lataa tästä esitysvideo

Uudisrakennuksen energiatehokkuusasetus, rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, ympäristöministeriö
Lataa tästä Kalliomäen esitysdiat

Rakenteellinen energiatehokkuus - kevennetty menettely asuinrakennuksille, erityisasiantuntija Mikko Saari, VTT
Lataa tästä Saaren esitysdiat

Arkkitehdin kokemuksia rakenteellisesta energiatehokkuudesta, arkkitehti Kimmo Lylykangas, Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy
Lataa tästä Lylykankaan esitysdiat

"Rakenteellinen energiatehokkus" -opas 

”Rakenteellinen energiatehokkuus” -opas keskittyy rakenteellisen energiatehokkuuden hyödyntämiseen erityisesti asuinrakennuksissa, joissa käytetään asetuksen pykälän 33§ reunaehtoja. Oppaassa läpikäydään energiatehokkuuden huomioiminen asuinrakennusten hanke- ja arkkitehtisuunnittelussa, rakennesuunnittelussa ja toteutuksessa. Oppaan sisältämät esimerkit jo toteutetuista kohteista ja ratkaisuista tuovat esiin alan parhaat toteutukset ja niiden kosteusteknisen toimivuuden myös tulevaisuuden muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

Oppaan ovat laatineet arkkitehti Kimmo Lylykangas ja johtava asiantuntija Jyri Nieminen.

Lataa tästä:
Rakenteellinen energiatehokkuus -opas (pdf-tiedosto) 
Rakenteellinen energiatehokkuus -opas (E-kirja, epub)