Rakennusmateriaalit

Rakennusmateriaalit-jaosto koostuu useista erityyppisiä rakennustuotteita valmistavista yrityksistä.

Tuotteita ovat

Keraamiset laatat Muuraustuotteet 
 Kevytbetonituotteet  Poltetut tiilet ja kalkkihiekkatiilet
 Kevytsora  Rakennuselementit
 Kipsituotteet  Rakennuslevyt
 Kivenjalostustuotteet  Sandwich-paneelit
 Kiviainekset  Sementti
 Kuitusementtituotteet  Telineet
 Laastit ja tasoitteet  Teollisuusmineraalit
 Lämmöneristeet  Tulisijat ja piiput
 Maanparannuskalkki  Vesieristeet

Yhtenäisempiä tuoteryhmiä ovat seuraavat:

Bitumikateryhmään kuuluvat bitumikate- ja vesieristevalmistajat. Ryhmän tavoitteena on edistää bitumipohjaisten tuotteiden käyttöä rakentamisessa.

Suomen Tiiliteollisuusliitto ry on poltettuja tiiliä valmistavien yritysten muodostama yhteistyöelin. Sen tavoitteena on jakaa tietoa tiilestä ja oikeaoppisesta tiilirakentamisesta.
Verkkosivut: www.tiili-info.fi

Eristeteollisuusryhmä koostuu Suomessa lämmöneristetuotteita (mineraalivilla, EPS, XPS, PU ja puukuitu) valmistavista yrityksistä, joiden yhteisen toiminnan tavoitteena on tuoda esiin rakennusten rakenteellisen energiatehokkuuden merkittävyys. Ryhmä pyrkii vaikuttamaan erityisesti alan säädösohjaukseen sekä suunnittelu- ja toteutuskäytäntöihin ja yleiseen mielipiteeseen kestävän rakentamisen näkökulmasta. Verkkosivut: www.eristeteollisuus.fi

Muurattujen rakenteiden ryhmään kuuluvat poltettuja tiiliä, kalkkihiekkatiiliä, kevytsoraa ja kevytsoraharkkoja, kevytbetonia, betoniharkkoja, kuivabetonituotteita sekä laasti- ja rappaustuotteita Suomessa valmistavat yritykset. Ryhmän tavoitteena on edistää muurattujen rakenteiden käyttöä rakentamisessa.
Verkkosivut: www.kivitaloinfo.fi

KIVI ry (aiemmin Kiviteollisuusliitto ry) on vuonna 1938 perustettu Suomen ainoa luonnonkiviteollisuutta edustavien yritysten järjestö. KIVI ry yhdistää luonnonkivialan kehittämisestä kiinnostuneet aktiiviset ja vastuuntuntoiset yritykset. Varsinaiset jäsenyritykset ovat luonnonkiveä louhivia tai jalostavia yrityksiä. Yhteistoimintajäsenet ovat kiviteollisuudelle koneita, laitteita, tarvikkeita ja erilaisia palveluita tarjoavia yrityksiä ja yhteisöjä kuten tutkimus- ja oppilaitoksia. KIVI ry on yhdistysjäsenenä Rakennustuoteteollisuus RTT ry:ssä.
Verkkosivut: www.kivi.info