Rakennustuoteteollisuus RTT

Rakennustuoteteollisuus RTT ry toimii rakennustuotteita valmistavien yritysten toimialayhdistyksenä. Yhdistyksen noin 100 jäsenyrityksen joukossa ovat maamme keskeiset rakennustuotteiden valmistajat.

Rakennustuoteteollisuustoimiala jakaantuu neljään jaostoon, jotka ovat betoni-, pientaloteollisuus-, rakennusmateriaalit- ja teräsrakennejaosto.

RTT parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ajamalla niiden yhteisiä etuja niin elinkeinopolitiikassa, teknisissä kysymyksissä kuin työmarkkina-asioissakin. Se toimii myös jäsenistön yhdyssiteenä.

Jäsenpalvelua ja edunvalvontaa

RTT tarjoaa jäsenilleen neuvontaa ja koulutusta muun muassa alan sääntelyä koskevissa kysymyksissä ja työsuhdeasioissa.

RTT:n jaostot hoitavat tuoteryhmäkohtaisen edunvalvonnan, menekinedistämisen, kehitystoiminnan ja standardisoinnin. Jaostojen toiminnasta vastaavat yhdistykset.

RTT vastaa koko RT-liittoyhteisön puolesta rakentamismääräyksiin vaikuttamisesta, standardisoinnista ja rakentamisen ympäristö- ja energia-asioista sekä projektiluonteisesti kansainvälisten asioiden koordinoinnista. 

Kaikki RTT:n jäsenyritykset ovat toimialayhdistyksensä kautta jäseniä myös Rakennusteollisuus RT:ssä.

............................

Katso myös