Liikenneinfrastruktuuri tulevaisuuden mahdollistajana

WSP Finland Oy:n koostamassa raportissa pohditaan, millä tavalla liikenteen infrastruktuuri mahdollistaa yhteiskunnan toimivuuden globaalissa taloudessa, jossa saavutettavuus on elinkeinoelämän elinehto.

Selvitys tarkastelee konkreettisesti liikenneinfran lähitulevaisuuden kehittämistarpeita Suomen talouskasvun kannalta. Raportin aikajänne ulottuu vuoteen 2030.

Infraselvityksen tilasivat WSP Finlandilta INFRA ry, Rakennusteollisuus RT, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kuntaliitto, Liikennevirasto, Metsäteollisuus, SAK, STTK ja MTK. Työ perustuu kirjallisuuteen, tilastomateriaaliin, asiantuntijahaastatteluihin ja työpajoihin.

Selvitykseen liittyviä aineistoja