INFRA

Infratoimialan yritysten edunvalvonnasta ja jäsenpalveluista vastaa INFRA ry, joka on maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan yrittäjien ja yritysten etujärjestö.

Särkijärven silta, Tampere

INFRA ry:n noin 1 500 jäsenyritystä rakentavat ja pitävät kunnossa perusinfraa, kuten väyliä, satamia ja lentokenttiä, virkistysalueita sekä vesi-, viemäri-, energia- ja tietoliikenneverkostoja.

Jäsenyrityksissä työskentelee yli 15 000 työntekijää ja toimihenkilöä. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 4 miljardia euroa.

INFRAn jäsenistä noin kolmannes on yhden koneen yrittäjiä, jotka itse ajavat konettaan. Jäsenkunta on siis pienyrittäjävaltaista.

Paikallistoiminta piiriyhdistyksissä

Toimialayhdistyksen tarkoituksena on parantaa jäsenyritysten edellytyksiä tehdä työtään tuottavasti, taitavasti ja eettisesti. INFRA hoitaa sekä elinkeino- että työmarkkina-asioita pyrkimyksenään vaikuttaa alan toimintatapoihin, lainsäädäntöön, työn tekemisen ehtoihin, rahoitukseen sekä koulutus- ja muuhun politiikkaan.

Yhdistyksen alueellinen edunvalvonta ja jäsenpalvelu on keskitetty kymmeneen piiriyhdistykseen, joihin jäsenyritykset kuuluvat. Lisäksi INFRA ry:n jäseninä on yksitoista valtakunnallisesti toimivaa yritysjäsentä.

Jäsenilleen INFRA tarjoaa tietoa, koulutusta, opintomatkoja ja tapahtumia sekä lainopillista neuvontaa työmarkkina- ja elinkeinoasioissa.

Kaikki INFRA ry:n jäsenyritykset ovat toimialayhdistyksensä kautta jäseniä myös Rakennusteollisuus RT:ssä.

Lisää tietoa

Lisätietoa yrityksistä, toimialasta ja jäsenyysasioista löydät INFRA ry:n nettisivuilta. Ajankohtaisia näkökulmia infrarakentamiseen myös blogista.