Toimialat

Rakennusteollisuus RT:n toimialat edustavat kattavasti rakennusalan yrityksiä.

Olemme rakennusalan yritysten yhteinen etujärjestö. Liittoyhteisömme muodostuu Rakennusteollisuus RT:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista kuudesta toimialasta, jotka ovat

  • Talonrakennus
  • Rakennustuoteteollisuus
  • INFRA
  • LVI-tekninen urakointi
  • Talotekninen teollisuus ja kauppa
  • Pinta

Keskusliiton tehtävät painottuvat koko liittoyhteisön tärkeimpiin yhteisiin asioihin, kuten työmarkkina-asioihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toimialat puolestaan ovat erikoistuneet omien jäsenyritystensä edunvalvontaan ja jäsenpalveluihin.

Liittoyhteisöömme kytkeytyvät myös

  • Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
  • Suomen Rakennusmedia Oy
  • Rakennuspooli

Talonrakennus-teollisuus

Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenet rakentavat huomattavan osan maamme asunnoista ja toimitiloista sekä julkisista rakennuksista.                                     

Rakennustuote-teollisuus

Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n jäseniä ovat merkittävimmät betoni- ja puutuotteiden, teräsrakenteiden, rakennusmateriaalien sekä pientalojen valmistajat.

Talotekninen teollisuus ja kauppa

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n jäseninä ovat alan merkittävimmät Suomessa toimivat laitevalmistajat. 

Infra

INFRA

INFRA ry:n jäsenyritykset rakentavat ja pitävät kunnossa perusinfraa kuten väyliä, satamia ja lentokenttiä sekä teknisiä verkostoja.

 

Pinta

Pintatoimialan muodostavat Kattoliitto ry, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry, Pintaurakoitsijat ry ja Teollisuuden Muurausurakoitsijat ry. 

LVI-Tekninen Urakointi

LVI-Tekninen urakointi

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n jäsenyritykset vastaavat lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmien asentamisesta sekä huolto- ja ylläpitopalveluista.

RATEKO

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO tarjoaa täydennys- ja päivityskouluksia, henkilösertifiointeihin ja pätevöitymisiin valmentavaa koulutusta ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta.

Rakennusmedia

Suomen Rakennusmedia Oy järjestää rakennusalan ajankohtaisseminaareja ja -tapahtumia sekä vastaa ePerehdytys-palvelun kehittämisestä.

Rakennuspooli

Rakennuspooli tekee Huoltovarmuuskeskuksen ohjauksessa valmiussuunnittelua rakennusalan urakoitsijoiden ja rakennustuoteteollisuuden varautumiseksi häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.