Vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot mukaan tulostavoitteisiin

Rakennusteollisuus RT selvittää jäsenyritystensä tapaturmakehitystä säännöllisin tapaturmakyselyin. RT:n kuukausittaisen kyselyn perusteella vastanneissa jäsenyrityksissä tehdään noin 700 ilmoitusta miljoonaa työtuntia kohden. Kolme neljännestä vastaajista ilmoittaa, että turvallisuushavaintoja ei tehdä yhtään kappaletta. Varaa parantaa on siis vielä paljon, kun eniten ilmoituksia tekevissä yrityksissä suhdeluku on reilusti yli 3 000. Luvuissa on mukana sekä oman että ulkopuolisen työvoiman tunnit ja turvallisuushavainnot. 

Suhdeluvun saat laskettua kaavasta:
havainnot kpl x miljoona / tehdyt työtunnit kpl 

Tavoitteiden asetannassa on hyvä lähteä liikkeelle maltillisesti ja toteutumista kannattaa mitata konkreettisilla, kaikille helposti ymmärrettävillä mittareilla. Esimerkiksi pienillä työmailla vähintään yksi turvallisuushavainto viikossa tai teollisuudessa vaikkapa kolme turvallisuushavaintoa vuodessa jokaisen työntekijän henkilökohtaisena tavoitteena. Kun menettely saadaan käyntiin ja palautejärjestelmä toimii, voidaan tavoitetasoa nostaa.