Tee turvallisuushavaintoja

Rakennusteollisuus RT haluaa sitouttaa jäsenyrityksiään ja näiden yhteistyökumppaneita siihen, että yrityksissä tehdään turvallisuushavaintoja. Yritykset voivat ottaa käyttöönsä maksuttoman mobiilisovelluksen turvallisuushavaintojen tekoon.

Yhtä työtapaturmaa voi edeltää jopa satoja vastaavia läheltä piti -tilanteita. Työtapaturmien ja muiden ei-toivottujen tapahtumien syntyminen voidaankin estää, kun puutteet ja ongelmat poistetaan ennakkoon turvallisuushavaintojen avulla.

Rakennusteollisuus RT haluaa sitouttaa jäsenyritystensä ja näiden alihankintayritysten johtoa ottamaan havaintomenettelyt käyttöön yritysten toiminnassa. Havaintojen tekemisen pitää olla sujuvaa. RT:n jäsenyritykset voivat ottaa käyttöönsä veloituksetta verkkopohjaisen mobiilisovelluksen havaintojen tekoon.

Turvallisuushavainnot on yksi tehokkaimmista keinoista välttää työtapaturmia. Esimiesten ja yritysjohdon on varmistettava, että yrityksessä tehdään turvallisuushavaintoja ja vaaratilanneilmoituksia. Ne pitää ottaa mukaan myös yrityksen tulostavoitteisiin.
Vaaratilanneilmoitukset mukaan tulostavoitteisiin

Jäsentiedote: Maksuton mobiilisovellus sujuvoittaa turvallisuushavaintojen tekemistä ja hyödyntämistä