Emme salli laiminlyöntejä työturvallisuudessa

Turvallinen työskentely rakennustyömaalla/tehtaassa edellyttää päätoteuttajalta ja sen työnjohdolta/työnantajalta järjestelmällistä ja suunnitelmallista toimintaa työntekijöiden työturvallisuuteen ja työterveyteen vaikuttavissa asioissa.

Jokaisen työnantajan on otettava huomioon seikat, jotka liittyvät
• työhön
• työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön
• työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin.

Lähtökohtana on yrityksessä tehty linjaus periaatteista. Niiden pohjalta yrityksen
• on laadittava työmaakäyttöön/tehtaisiin ohjeisto siitä, miten laiminlyönteihin tulee puuttua
• informoitava turvallisuusperiaatteista tilaajaa/rakennuttajaa
• vietävä työmaata koskevat turvallisuusperiaatteet myös aliurakkasopimuksiin.

..................

Katso myös