Tapaturmakyselyt ja tulokset

Rakennusteollisuus RT selvittää jäsenyritystensä tapaturmakehitystä säännöllisin tapaturmakyselyin.

Tapaturmakyselyt sisältävät tiedot vähintään yhden päivän kestävän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työtapaturmien määrästä yhteensä. Yhden päivän työkyvyttömyys tarkoittaa tapaturmapäivän lisäksi vähintään yhtä työkyvyttömyyspäivää. Myös vakavat tapaturmat ovat mukana tilastoiduissa luvuissa.

Tapaturmatilanne kesäkuu 2023
(tilasto päivittyy sitä mukaa kuin kuukausikohtaiset tilastot valmistuvat) 

Jäsenyritykset ilmoittivat oman henkilöstönsä työtapaturmatietoja seuraavasti: 

Aikavälillä 1.1. - 31.12.2022

 • tehtiin 56 700 000 työtuntia
 • sattui 989 tapaturmaa, joista vakavia oli 74 kpl
 • keskimääräinen tapaturmataajuus oli n. 17,4

Aikavälillä 1.1. - 31.12.2021

 • tehtiin 52 097 235 työtuntia
 • sattui 1013 tapaturmaa, joista vakavia oli 71 kpl
 • keskimääräinen tapaturmataajuus oli n. 19,4

Aikavälillä 1.1. - 31.12.2020

 • tehtiin 53 223 407 työtuntia
 • sattui 948 tapaturmaa, joista vakavia oli 92 kpl
 • keskimääräinen tapaturmataajuus oli n. 17,8

Aikavälillä 1.1. - 31.12.2019

 •  tehtiin 55 028 279 työtuntia
 • sattui 1073 tapaturmaa, joista vakavia oli 78 kpl
 • keskimääräinen tapaturmataajuus oli n. 19,5

Aikavälillä 1.1. - 31.12.2018

 • tehtiin 53 292 121 työtuntia
 • sattui 1098 tapaturmaa, joista vakavia oli 89  kpl
 • keskimääräinen tapaturmataajuus oli n. 20,6

Aikavälillä 1.1. - 31.12.2017

 • tehtiin 54 021 000 työtuntia
 • sattui 1129 tapaturmaa, joista vakavia oli 98  kpl
 • keskimääräinen tapaturmataajuus oli n. 20,9

Aikavälillä 1.1. - 31.12.2016

 • tehtiin 57 832 528 työtuntia
 • sattui 1108 tapaturmaa, joista vakavia oli 85  kpl
 • keskimääräinen tapaturmataajuus oli n. 19,2

Aikavälillä 1.1. - 31.12.2015

 • tehtiin 51 367 936 työtuntia
 • sattui 1007 tapaturmaa, joista vakavia oli 101 kpl
 • keskimääräinen tapaturmataajuus oli n. 19,6

Aikavälillä 1.1. - 31.12.2014

 • tehtiin 52 384 619 työtuntia
 • sattui 1 155 tapaturmaa, joista vakavia oli 105 kpl
 • keskimääräinen tapaturmataajuus oli n. 22,0