Perehdyttäjän työkalut

Nämä ohjeet on laadittu avuksi henkilölle, joka suorittaa työmaalle saapuvien työntekijöiden perehdytyksiä.

Tervetuloa työmaalle –kirje (docx)

Kirje toimitettavaksi alihankkijoille ja tavarantoimittajille ennen kuin heidän työntekijänsä saapuvat työmaalle. Kirjeessä kerrotaan ne asiat, jotka pitää ottaa huomioon ennakkoon. 

Ohje työmaaperehdyttäjälle (docx)

Ohje siitä mitä kaikki asioista perehdyttämisessä kannattaa käydä läpi.

Työmaaperehdytyksen kalvosarja (pptx

Kalvosarjaan on koottu työmaaperehdytyksen kalvopohjia, joiden sisältöä tulee täydentää ja täsmentää yrityksen ja työmaan omilla tiedoilla ja kuvilla.

Perehdytyslomake (docx)

Mallipohja rakentamisen työpaikalla käytettävästä perehdytyslomakkeesta. Lomake täytetään yhdessä perehdytettävän kanssa.

Perehdytysprosessi (pdf)

Kaaviosta näet eri henkilöiden tehtävät ja vastuualueet perehdytyksessä.

Työnteko-oikeuden tarkastaminen (pdf)

Kaavio näyttää mitä seikkoja pitää ulkomaisen yrityksen ja työntekijän kohdalla tarkistaa. 

Mittaviiva toteutti 2021 RT:n turvallisuusryhmän ohjauksessa hankkeen vaikuttavan perehdyttämisen vakiinnuttaminen. Hankkeessa tuotettiin ohjeita, malleja ja työkaluja rakennusalan työpaikkojen perehdyttäjien avuksi.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin tästä raportti