Julisteet

Julisteita pystyy tulostamaan omaan käyttöönsä esimerkiksi A3 väriprintterillä.

Selkeät käsimerkit ja oikeaoppinen taakan sitominen

Toinen julisteista painottuu nostotyön ohjaamisen turvallisuuteen ja toinen oikeaoppiseen taakan sidontaan.

turvallisuusjulisteita

 

Nostotöissä piilee onnettomuuden vaara ja vaarat on aina arvioitava. Vaikeita nostoja varten on laadittava erillinen nostotyösuunnitelma. Turvallisessa nostossa taakkaa ei nosteta ihmisten yli eikä nostoalueella kuljeta. Alamiehen ja kuljettajan välinen yhteistyö toimii, kun toimintatavat ovat yhdessä sovittuja ja keskinäinen luottamus toimii.

Putoavan taakan aiheuttamaa vahinkoa ei voi ennustaa, joten taakan sidontaan ja nostoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Nostoalue on rajattava joko kulkuesteellä tai kulunvalvonnalla. Taakan on aina oltava tasapainossa ja sidottu huolella. Liikaa ei voi olla korostamatta, että taakkaa ei saa koskaan nostaa ihmisten yli.

1.3.2020 alkaen on alamiehiltä (henkilö joka kiinnittää taakan asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin) vaadittu työnantajan kirjallista lupaa. Linkkunosturin (enintään 25 tonnimetrin torninosturi) kuskilta on vaadittu työnantajan kirjallista lupaa ja lisäksi koulutusta työn suorittamiseen.

Tulosta omalla tulostimella ja katso julisteita isossa koossa  (mikäli mahdollista valitse A3 ja väritulostus):