Toimintavinkkejä työpaikoille

Turvallisuusviikolla yrityksissä nostetaan työturvallisuus ja -hyvinvointi näkyvästi esiin. Tässä joitain vinkkejä viikon tapahtumiin.

Näin järjestät työpaikallasi yhteisen turvallisuuden teemahetken

Ohjeet ja materiaalia yhteisen teemahetken pitämiseen (pdf)

Turvallisuustuokio valitusta työstä (kaavake)
Voit hyödyntää kaavaketta tämän sivun toimintavinkkien yhteydessä.
Lataa ja täydennä lomake suoraan tästä (pdf)

Nostotöiden turvallisuus ja taakkojen sitominen 

Nostotyöt sisältävät vaaroja joihin on syytä varautua ennalta. Nostotyön turvallisuus ja taakkojen sitominen -julisteet opastavat turvallisten nostojen toteuttamista. 
Printtaa  julisteita
Nostotöissä on sattunut viime aikoina paljon onnettomuuksia. Alamiehen oikeanlainen toiminta etenkin taakkojen kiinnittämisessä on turvallisuudessa tärkeää ja siksi alamieheltä edellytetään työnantajan kirjallinen lupa.
Lataa Alamiesohje
Kaivinkoneella ei pääsääntöisesti saa tehdä nostoja. Kaivuutyön yhteydessä nostoja voidaan tietyin ehdoin kuitenkin tehdä.
Katso tästä Skanskan ohje kaivinkoneella nostamisesta
Käyttövinkki: Printtaa julisteet näkyville ja pidä turvavartti nostotyön turvallisuudesta käyttäen apuna yllä olevia ohjeita.

Rakennuspölyt riskinarvioinnissa
Rakennuspölyn torjunta tulee sisällyttää rakennustyömaan turvallisuus-suunnitteluun ja sen pitää näkyä eri työvaiheiden riskienarvioinneissa. Työmaiden avuksi on valmistunut ohjeet, joissa käytetään esimerkkinä kvartsipölylle altistumista. Sama menettely sopii myös muille rakennuspölyille. Ohjeen on laatinut Tapaturva Oy yhdessä Talonrakennusteollisuuden kanssa.
Käyttövinkki: Pidä turvavartti työpaikkasi pölyntorjunnasta. Käytä apuna oman työmaasi pölyriskien arviointia.
Lataa ohjeet työmaiden avuksi pölyriskien arviointiin

Työn turvallisuussuunnitelman (TTS) tekeminen ennen työn aloittamista
Työ pitää suunnitella turvalliseksi. Työn turvallisuussuunnitelma on saanut monien yritysten työmailla hyvän vastaanoton. Viikon aikana kaikki aloitettavat työt käydään läpi turvallisuussuunnitelman avulla.
Käyttövinkki: Laatikaa yhteisesti työnjohdon ja työntekijöiden kesken TTS  seuraavasta alkavasta työtehtävästä. 
Excel-malli työn turvallisuussuunnitelmasta 

Ettei sama toistuisi, valmista koulutusmateriaalia TVK:n sivuilta 

Muuraustyöryhmä oli muuraamassa asuinkerrostalon tiilijulkisivua kahdella vierekkäisellä mastolavalla kuudennen kerroksen korkeudella. Tapahtumaketjun seurauksena 51-vuotias kirvesmies putosi maahan ja menehtyi. Tapaturmavakuutuskeskus laatii havainnollisia kuvauksia kuolemaan ja vakavaan vammautumiseen johtaneista työpaikkatapaturmista.
Käyttövinkki: Käytä kuvattuja onnettomuusselostuksia sellaisenaan turvallisuusviikon turvavarteissa. 
Työpaikkakuolemat.fi-sivustolle

Telineiden ja sääsuojien turvallinen toteutus ja käyttö
Torstai on turvallisuusviikon perinteinen telinepäivä. Oikein pystytetyt rakennustelineet ja sääsuojat ovat turvallisia niiden käyttäjille.
Käyttövinkki: Varmista että telineistä ja sääsuojista on tehty suunnitelmat ja tarkasta, että telineet ja sääsuojat on toteutettu niiden mukaisesti.
Rakennustelineiden ja sääsuojien periaatteet

Vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot
Havainnointi- ja ilmoitusmenettelyn avulla parannetaan työntekijöiden tietoisuutta työturvallisuudesta ja tehdään helpoksi vaaroista raportoiminen ja niihin puuttuminen. Ilmoitusten ja havaintojen keräämiseksi on olemassa erilaisia käytäntöjä. 
Käyttövinkki: Järjestä turvallisuusviikolla työmaiden välinen kilpailu siitä, mikä työmaa tekee eniten turvallisuushavaintoja suhteutettuna tehtyjen työtuntien määrään.
Valmis tulostettava tai sähköinen lomake sekä mobiilisovellus 

Torninosturista pelastaminen
Torninosturista pelastaminen on huonosti tunnettu asia rakennustyömaalla ja sitä  harjoitellaan aniharvoin. Rakennuskonepäälliköt ry teki videon ja kirjallisen ohjeen torninosturista pelastamiseksi.
Käyttövinkki: Katsokaa video ja miettikää miten oman työmaan pelastustiet pidetään vapaina.
Katso video 
Torninosturista pelastamisen hyvät käytännöt

Näillä keinoilla hyvä turvallisuuskoordinaattori varmistaa rakennushankkeen työturvallisuuden
Katso video  
Käyttövinkki: Vinkkaa tästä videosta rakennuttajalle

Hyödyllistä materiaalia TTK:n sivuilla
Työturvallisuuskeskuksen rakentajille suunnatusta materiaalista löytyy hyödyllisiä oppaita mm. teline- ja aluesuunnittelusta ja löytää valmiit käyttölupalomakkeet eri tarkoituksiin. Täällä on paljon yritykselle hyödyllistä materiaalia turvallisuusviikolle!

Työturvallisuuskeskuksen rakentajille tuottama materiaali täältä

Teemapäivät

Turvallisuusviikolla on hyvä yrityksissä toteuttaa omia teemapäiviä. Esimerkkejä teemapäivien aiheeksi:

  • Arvioidaan, miten pölyä voidaan päivän aikana tehtävissä töissä torjua.
    Pölyntorjunta ja -hallinta rakennusalalla 
  • Työmaiden siisteys. Päivän aikana esim. siivotaan työmaa ja samalla esim. tarkistetaan jätteiden käsittely ja varastointi työmaalla. Virusepidemian aikaan pitää kiinnittää erityinen huomio desinfiointiin ja käsihygieniaan.
  • Sähkölaitteiden ja -koneiden kunto.Tarkistetaan päivän aikana sähkölaitteiden ja -koneiden kunto sekä turvallisuus. 

Vuoden 2022 turvallisuusviikon aineistoa hyödynnettäväksi yrityksissä

Turvallisuusviikon Viisaat kypärät yhteen -seminaarin ja Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuuswebinaarin nauhoitteet ja esitysaineistot löydät tästä linkistä