Telinetorstai

Telinetorstai-toimintapäivä muistuttaa telinetyöskentelyn vaaroista. Telinetorstaita vietetään toukokuussa yhteisellä turvallisuusviikolla. Päivän avulla halutaan ehkäistä putoamisonnettomuuksia.

Telinetorstaita on vietetty vuodesta 2000. Sen järjestävät Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto ja työsuojeluhallinto.

Telineturvallisuuteen kuuluvat keskeisesti rakennustelineiden ja sääsuojien turvallinen pystytys sekä niiden turvallinen käyttö. Oikein pystytetyt rakennustelineet ja sääsuojat ovat turvallisia niiden käyttäjille. 

Riskit arvioitava etukäteen

Telineiden pystytystyössä riskien arviointi on tärkein työvaihe ennen telinetyön aloittamista ja sen tavoite on aina turvallisuuden parantaminen.  Työn suunnittelu ja suunnitelmista kiinni pitäminen on tärkeää. Suunnitelman puuttuminen tai poikkeaminen normaalista työtavasta voi muuttaa tapahtumaketjua ja aiheuttaa vaaratilanteen, läheltä piti -tilanteen, tai vakavan tapaturman. 

Vakavin riski telinetyössä ovat putoamiset. Siksi putoamisten torjumiseksi telineasentajan on työssään käytettävä kokovaljasta, joka on varustettu nykäyksenvaimentimella sekä kahdella koukulla. Asentajalla tulee olla turvavaljas päällään aina telinetyön vaiheesta riippumatta. 

Muutoksia ei saa tehdä

Telineen käytön aikana rakennusteline on pidettävä alkuperäisessä kunnossa. Telineeseen tai sen rakenteeseen ei esimerkiksi tule tehdä suunnitelmasta poikkeavia muutoksia, telineestä ei saa poistaa osia, kuten suojakaiteita, ankkureita, vinotukia tai tasoja eikä tehdä telineen seisontavakavuuteen vaikuttavia muutostöitä. 

Ennen tavaran nostoa on tarkistettava telineen maksimikuormituskyky telinekortista. Telinettä ei saa ylikuormittaa ja siksi kuormittaessa telinettä on otettava huomioon myös telineellä liikkuvat henkilöt. Telineeltä tulee poistaa sinne kuulumattomat esineet. 

Turvallisuusviikolla erityinen huomio

Turvallisuusviikon aikana suosittelemme ylimääräistä telineisiin ja sääsuojauksiin kohdistuvaa tarkastusta, jossa varmistetaan mm. telineen perustusten kantavuus, telineen ankkurointi, ja suojakaiteiden toteutus. Sääsuojan osalta tulee tarkistaa, onko sääsuojauksesta laadittu suunnitelma ja miten sääsuoja on suunniteltu kiinnitettävän suojattavaan kohteeseen tai tukitelineen päälle ja onko sääsuoja asennettu tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Telinetorstaita on vietetty vuodesta 2000. Sen järjestävät Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto ja työsuojeluhallinto. 

 

Katso myös:

Putoamissuojaus telinetyössä -esite (pdf)

8 tärkeää asiaa

10 kysymystä putoamisen välttämiseksi (kieliversiot)

Ratuke-hankkeen  sivulta voit ladata itsellesi 10 kysymystä putoamisen välttämiseksi sekä 10 kysymystä oman ja kaverin turvaksi. Esitteet löytyvät suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi ja viroksi.
Ratuke-hankkeen sivulle