Kilpailut ja kampanjat

Työturvallisuuskilpailut ja -kampanjat ovat hyvä tapa kehittää turvallisuusjohtamista ja vaikuttaa rakennusalan työturvallisuusasenteisiin.

Turvallisuuskilpailuja on järjestetty rakennusalalla vuodesta 1991 alkaen. Kilpailuista on hyötyä, koska

  • ne edistävät hyvää yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä työsuojeluviranomaisten kesken
  • ne lisäävät yritysjohdon motivaatiota - tavoitteiden asettamiseen tulee "keppiä ja porkkanaa". Työntekijät ovat kokeneet, että omien työolojensa kehittäminen ja mahdollisuus vaikuttaa niihin on hyvä asia
  • käytettävissä on luotettava työympäristön tason havainnointimenetelmä, satunnaiset tekijät eivät ratkaise voittajia.

Kilpailujen arviointiperusteena talonrakennuksessa on TR-indeksi ja infrarakentamisessa MVR-indeksi. Kun indeksin arvo saadaan nousemaan esimerkiksi 65:stä 100:aan, se merkitsee miljoonien eurojen säästöä tuottavuuden kohoamisen ja tapaturmakustannusten vähenemisen ansiosta.

Valtakunnallinen kilpailu

Turvallisuus alkaa minusta -työturvallisuuskilpailussa palkitaan vuosittain rakennustyömaa, jolla työturvallisuusasiat on hoidettu esimerkillisellä tavalla. Kilpailua on järjestetty vuorovuosin talonrakennuksen ja infrarakentamisen kesken vuodesta 2010 alkaen.

Myös alueellisia kilpailuja

Aluetoimistot ovat organisoineet alueellaan työturvallisuus-kampanjoita ja -kilpailuja rakennustyömaiden työturvallisuuden parantamiseksi. Lisätietoa aluetoimistojen omilta sivuilta.

Katso myös muiden liittojen omilta sivuilta:

Mitä ovat TR- ja MVR-mittaukset?

Mittausten avulla kuvataan rakennustyömaan työturvallisuutta. Mittauksissa havainnoidaan koko työmaan tärkeimmät työturvallisuuteen vaikuttavat asiat tukkimiehenkirjanpidon avulla. Tuloksena on indeksi, joka kuvaa oikeinhavaintojen osuutta prosentteina kaikista tehdyistä havainnoista. 

Mittausten avulla saatavat tulokset ennustavat hyvin tapaturmien esiintymistä työmaalla. Mittaukset ovat yleisesti käytössä myös työmaiden viikoittaisen työsuojelutarkastuksen menetelmänä.

TR tulee sanasta talonrakentaminen ja MVR sanoista maa- ja vesirakentaminen.