Hyvät työturvallisuuskäytännöt

Hyvät turvallisuuskäytännöt ja niiden laaja soveltaminen ovat tärkeimpiä keinoja parantaa rakentamisen turvallisuutta. Niitä on tarpeen levittää rakennustyömailla nykyistä laajemmalle.

Hyvillä käytännöillä tarkoitetaan sellaisia turvallisuuden hallinnan keinoja, jotka ovat osoittautuneet rakennusyrityksissä ja -työmailla käytännössä toimiviksi.

Tärkeimmät hyvät käytännöt

Tärkeimpiä rakennustyön hyviä turvallisuuskäytäntöjä ovat

1. Johdon sitoutuminen turvallisuuden kehittämiseen ja sitoutumisen osoittaminen
2. Työmaan turvallisuuden koordinointi ja johtaminen
3. Panostus turvallisuushenkilöstöön
4. Huolellinen turvallisuussuunnittelu
5. Koulutus ja perehdyttäminen turvallisuuteen
6. Työntekijöiden osallistuminen ja sitoutuminen turvallisuustavoitteiden toteuttamiseen
7. Urakoitsijoiden ohjaus ja turvallisuustavoitteiden kirjaaminen tarjouspyyntöihin ja urakkasopimuksiin
8. Palaute ja palkitseminen turvallisesta toiminnasta
9. Tapaturmista ja vaaratilanteista raportoiminen ja niiden tutkiminen
10. Turvallisuuden seuranta ja valvonta
11. Työmaan turvallisuusohjeiden laatiminen.

Näiden käytäntöjen soveltamisella on monessa vaativassakin rakennushankkeessa saatu hyviä tuloksia. Tapaturmataajuus on saatu vähenemään murto-osaan rakennustyön keskimääräisistä luvuista. Joissakin tapauksissa tapaturmat on vältetty kokonaan hyvien turvallisuuskäytäntöjen avulla.

Edellä luetellut käytännöt koskevat lähinnä turvallisuusjohtamista, mutta tietysti on monia yksittäisiä hyviä toimintatapoja, joilla niitä voidaan täydentää.

...................

Katso myös