Työehtosopimusneuvottelut

Jokaisella Rakennusteollisuus RT:n edustamalla kahdeksalla toimialalla saavutettiin viikolla 9 teollisuuden yleisen linjan mukainen työehtosopimusratkaisu.

Ensi vuoden korotukset sovitaan erikseen

Rakennusalan uusi, kaksivuotinen työehtosopimuskausi alkoi 1.3.2022. Palkkoja sovittiin korotettavan 1.6.2022 jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta kahdella prosentilla. Vuoden 2023 palkankorotuksista sovitaan marraskuun 2022 loppuun mennessä. Jos sopimukseen ei päästä, työehtosopimukset voidaan irtisanoa päättymään jo 28.2.2023.

Palkkojen lisäksi neuvotteluissa sovittiin muutoksista työehtosopimusten sisältöihin. Esimerkiksi yrityksen luottamushenkilöiden valintaa ja tiedonsaantioikeutta koskevia kohtia parannettiin.

Kevytyrittäjyyden epäkohtiin puututtiin

TES-kierroksella täsmennettiin ja allekirjoituspöytäkirjoihin liitettiin jo aiemminkin käytössä olleita toimintatapoja muun muassa kevytyrittäjyyteen liittyen. Työnantajan ja työntekijöiden yhteisen kannanoton mukaan tilaajien asemassa toimivien yritysten on syytä varmistua siitä, että ulkopuolisen työvoiman käyttö tapahtuu työehtosopimuksen ja yhdessä laaditun suosituksen mukaisesti. Ei haluta, että urakoita ketjutetaan kevytyrittäjille.

Työnantajia edustavalle RT:lle on tärkeää, että epäterveitä toimintatapoja kitketään ja että siinä onnistutaan yhdessä työntekijäpuolen kanssa.

RT:n tiedote työehtosopimusratkaisusta: