Työehtosopimukset

Työehtosopimus eli TES on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Rakennusalan kaikki työehtosopimukset ovat yleissitovia.

Työntekijöiden työehtosopimukset

Rakennusalan työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos yleisen linjan mukaisesta 2-vuotisesta työehtosopimuksesta. Uusi sopimuskausi on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. Neuvottelutulos koskee kahdeksaa työehtosopimusalaa: rakennusalaa, maa- ja vesirakennusalaa, rakennustuoteteollisuutta, LVI-alaa, asfalttialaa, vedeneristysalaa, maalausalaa ja lattianpäällystysalaa.

Palkkoja korotetaan 4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella 1.5.2023 tai päivämäärän jälkeen lähimpänä seuraavan palkanmaksukauden alusta sekä 2 prosentin yleiskorotuksella 15.5.2024 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

RT:n tiedote työehtosopimusratkaisusta:

Toimihenkilöiden työehtosopimukset

Rakennusalan sekä rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin yleisen linjan mukaiset neuvottelutulokset. Sopimuskausi on kaksivuotinen 1.5.2023–30.4.2025.

Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 4,1 % suuruisella yleiskorotuksella sekä 1.8.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,9 % suuruisella yleiskorotuksella.

RT:n tiedote työehtosopimusratkaisusta:

Katso myös: