Työehtosopimukset

Työehtosopimus eli TES on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Rakennusalan kaikki työehtosopimukset ovat yleissitovia.

Jokaisella Rakennusteollisuus RT:n edustamalla kahdeksalla toimialalla saavutettiin viikolla 9 teollisuuden yleisen linjan mukainen työehtosopimusratkaisu.

Työntekijöiden työehtosopimukset

Rakennusalan uusi, kaksivuotinen työehtosopimuskausi alkoi 1.3.2022. Palkkoja sovittiin korotettavan 1.6.2022 jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta kahdella prosentilla. Vuoden 2023 palkankorotuksista sovitaan marraskuun 2022 loppuun mennessä. Jos sopimukseen ei päästä, työehtosopimukset voidaan irtisanoa päättymään jo 28.2.2023.

RT:n tiedote työehtosopimusratkaisusta:

Toimihenkilöiden työehtosopimukset

Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin yleisen linjan mukainen neuvottelutulos.

Sopimuskausi on kaksivuotinen. Kuukausipalkkoja korotetaan 1.8.2022 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella. Tämän lisäksi palkkoja korotetaan 0,4 % suuruisella yritys- tai toimipaikkakohtaisella erällä. Toisen vuoden osalta palkankorotuksista sovitaan erikseen. Mikäli palkankorotuksista ei päästä sopimukseen 15.3.2023 mennessä, työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 30.4.2023.

RT:n tiedote työehtosopimusratkaisusta:

Katso myös:

Uusiin työehtosopimuksiin liittyen on myös lähetetty erillisiä jäsentiedotteita (lukeminen edellyttää jäsensivuille kirjautumista):

Talonrakennusteollisuus

Rakennustuoteteollisuus

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.