Ryhdy rakennusalan ammattilaiseksi

Kiinteistö- ja rakentamisala muodostaa yli 80 prosenttia kansallisvarallisuudesta, 15 prosenttia bruttokansantuotteesta ja 20 prosenttia työllisyydestä. Joka viides saa toimeentulonsa rakennutusta ympäristöstä suoraan tai välillisesti.Opiskelu ja työskentely rakennusalalla on monipuolista ja sosiaalista ja tarjoaa lukuisia suuntautumisvaihtoehtoja sekä kehittymismahdollisuuksia. Erilaiset urapolut ja jatkokoulutusmahdollisuudet mahdollistavat jatkuvan oppimisen ja itsensä kehittämisen koko työuran ajan.

Alan ammattilaiseksi voit kouluttua ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Ammattioppilaitosten tarjoama koulutus

Ammatilliset oppilaitokset tarjoavat perustutkintoja (alla) sekä jatko-opintoja ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin alalla jo työskennelleille tai perustutkinnon suorittaneille.

Ammattikorkeakouluopinnot

Ammattikorkeakouluun voi hakea ammatillisen perustutkinnon tai ylioppilastutkinnon suoritettuaan. Tutkinnosta riippuen opinnot kestävät 3,5–4 vuotta. Oletko jo alalla töissä? Osan koulutuksista voit suorittaa myös monimuotokoulutuksina työn ohessa!

 • Insinööri AMK, rakennusala, 4 vuotta. Rakennusinsinööriopinnoissa voit suuntautua talonrakennukseen tai infra-alaan.
 • Insinööri AMK, talotekniikka, 4 vuotta.
 • Rakennusmestari, 3,5–4 vuotta. Opinnoissa voi suuntautua talonrakennukseen, infrarakennukseen tai talotekniikkaan. 

Lue lisää koulutuksista ja niihin hakeutumisesta:

Yliopistokoulutus

Diplomi-insinööri, rakennustekniikka

 • Tampereen yliopisto
  valitse talonrakentamisen tai yhdyskuntatekniikan (infra) opintosuunta 

 • Oulun yliopisto
  valitse rakennesuunnittelu, yhdyskuntatekniikka (infra) tai rakennusterveys

 • Aalto yliopisto
  valitse suuntautuminen rakennustekniikkaan tai geotekniikkaan