Muistilista työmaalle

Työmaan muistilista toimenpiteistä ulkomaisen työvoiman käytössä.

Kun ulkomaalainen työntekijä tulee suoraan työsuhteeseen suomalaiseen yritykseen, työnantajan velvoitteet ovat samat kuin suomalaisten työntekijöiden kohdalla.

Asiat, jotka tulee selvittää suomalaisen ulkomaalaista työvoimaa käyttävän aliurakoitsijan tai työvoimaa vuokraavan yrityksen osalta

1. Selvitä ulkomaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden peruste
- työntekijä EU/ETA maan kansalainen
- työntekijä ns. kolmannen maan kansalainen

2. Pyydä kopio passista tai EU/ETA-maan kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopio virallisesta henkilötodistuksesta

Asiat, jotka ulkomaisen aliurakoitsijan tai työvoimaa vuokraavan yrityksen on selvitettävä työntekijäkohtaisesti

1. Kopio passista tai EU/ETA -maan kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopio virallisesta
henkilöllisyystodistuksesta

2. Työnantajayrityksen ja edustajan nimi sekä osoite Suomessa

3. Työnteko-oikeuden peruste

4. Lähetetyn työntekijän todistus (E 101 tai vastaava)

5. Selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta ja työntekijän työsuhteen ehdoista

6. Varmista, että ulkomaalaisen työntekijän työnantaja on hankkinut työntekijöilleen Suomen lainsäädännön mukaisen kuvallisen henkilötunnisteen ja valvo, että työntekijä pitää ko. tunnisteen näkyvillä työskennellessään työmaalla.

7. Huolehdi siitä, työntekijän tiedot löytyvät työmaan kulkulupaluettelosta.

8. Varmista, että myös työmaalla työskentelevät vuokratyöntekijät ja aliurakoitsijan työntekijät saavat työhön opastuksen ja perehdytyksen

...................

Katso myös