Muistilista hankinnan tekijälle

Hankinnan muistilista alihankinta- ja työvoiman vuokraussopimusta tehtäessä.

1. Vaadi alihankkijaa tai työvoimaa vuokraavaa yritystä toimittamaan seuraavat selvitykset ymmärrettävällä kielellä:

  •  selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin
  •  yrityksen sijoittautumismaan viranomaisen antaman kaupparekisteriotetta
  • vastaava selvitys, josta selviää yhtiön nimenkirjoittajat
  •  ao. maan veroviranomaisen antaman todistus, josta ilmenee, että yritys on maksanut veronsa
  •  työntekijöistä todistus ao. maan lainsäädännön mukaisen eläkevakuutuksen tai vastaavan ottamisesta, esim. E 101-todistus
  •  mitä suomalaista yleissitovaa työehtosopimusta työntekijöihin sovelletaan

2. Varmista, että ulkomainen yritys asettaa edustajan ja tietää edustajan velvoitteet.

3. Varmista työntekijöiden oleskelulupien voimassaolo ja työsuhteiden ehdot.

4. Varmista, että yritys esittää tiedot ulkomaalaisen työntekijän työskentely oikeuden perusteista työmaajohdolle.

6. Varmista, että ulkomaiset työntekijät kuuluvat riittävän tapaturmavakuutuksen piiriin.

7. Varmista, että yritys tietää henkilötunnisteen sekä työmaalla käytössä olevan kulunvalvontajärjestelmän.

8. Varmista, että alihankkija tai työvoimaa vuokraava yritys sitoutuu noudattamaan alan yleistä työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä.

9. Varmista, että yritys tietää, että heidän solmimiensa sopimusten tiedot ilmoitetaan verohallinnolle.

..............

Katso myös