Lähetetyt työntekijät

Lähetetty työntekijä työskentelee rajoitetun ajan Suomessa toiseen valtioon sijoittautuneen työnantajansa Suomeen lähettämänä.

Lähetetty työntekijä työskentelee tavallisesti muualla kuin Suomessa. Hänen toiseen valtioon sijoittautunut työnantajansa lähettää hänet työsuhteen kestäessä rajoitetuksi ajaksi työhön Suomeen.

Lähettäminen voi perustua suomalaisen ja ulkomaalaisen yrityksen väliseen urakkasopimukseen tai työvoiman vuokraussopimukseen.

Vuokratyövoima, alihankinta tai konsernin sisäiset komennukset

Laki lähetetyistä työntekijöistä sisältää lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtojen määräytymisperusteet Suomessa tehtävässä työssä. Suomalaisen yrityksen näkökulmasta kyse on yleensä ulkomaisesta vuokratyövoimasta tai alihankinnasta.

Säännökset voivat kuitenkin tulla sovellettavaksi myös esimerkiksi kansainvälisen konsernin sisäisissä komennuksissa.

Pelisäännöt samat kuin suomalaisilla työntekijöillä

Pääsäännön mukaan ulkomaalaiseen työvoimaan on noudatettava suomalaista työlainsäädäntöä ja yleissitovia rakennusalan työehtosopimuksia.

Lähetettyjen työntekijöiden osalta pelisäännöt ovat siten samat kuin suomalaisella työvoimalla. Vain sosiaaliturva jää lähetettyjen työntekijöiden osalta kotimaan lainsäädännön mukaan hoidettavaksi.

...................

Katso myös