Ulkomainen työvoima rakennusalalla

Rakennusteollisuus RT:n tuorein, vuonna 2019 toteutettu työvoimakysely osoittaa, että Uudellamaalla keskimäärin joka kolmas talonrakennusalalla työskentelevä on ulkomaalainen, muualla maassa vastaavasti joka kymmenes.

Valtakunnallisella tasolla ulkomaalaisten osuus työvoimasta ei ole muuttunut merkittävästi kuluvan vuosikymmenen aikana. Edellisen kerran RT:n työvoimakysely toteutettiin vuonna 2016, jolloin Uudenmaan alueella järjestäytyneiden pääurakoitsijoiden talonrakennustyömaiden työntekijöistä noin joka neljäs oli ulkomaalainen. Muualla Suomessa osuus oli noin 5 prosenttia.

Samat ehdot ja normit kuin suomalaisella

Suuri osa ulkomaalaisista työntekijöistä asuu Suomessa pysyvästi ja niin ikään työskentelee suomalaisessa yrityksissä. Näin ollen he kuuluvat suomalaisen verotuksen ja sosiaaliturvan piiriin sekä kerryttävät eläkekassaa.

Kun yritys tekee työsopimuksen ulkomaalaisen työntekijän kanssa Suomessa tehtävästä työstä, työsuhteessa noudatetaan samoja lakeja ja työehtonormeja kuin suomalaisen työntekijän kanssa. Niin ikään rakennusalan työehtosopimukset ovat samalla tavoin voimassa niin ulkomaalaisilla kuin suomalaisillakin työntekijöillä.

Rakennustyömailla työskentelee usein myös ulkomailta Suomeen komennukselle lähetettyjä työntekijöitä, jotka eivät ole työsuhteessa suomalaiseen yhtiöön, vaan heidän työnantajansa on ulkomainen yritys. Myös lähetettyjen työntekijöiden kohdalla sovelletaan kuitenkin rakennusalan työehtosopimuksia.
Lähetetty työntekijä 

Ulkomaisen työvoiman työnteko-oikeuden tarkastaminen

Yhden sivun kuvaan on tiivistetty ne toimenpiteet, mitä yrityksessä tulee huomioida, kun työmaalle tai tehtaaseen työskentelemään tuleva henkilö on ulkomaan kansalainen. Vaikka työnantajana olisi suomalainen yritys, suosittelee Rakennusteollisuus RT tarkistamaan työnteko-oikeuden samalla tavoin kuin ulkomaisen työnantajan kohdalla.
Työteko-oikeus yhdellä kuvalla

Ulkomaalaisten osuus vakiintuneella tasolla

”Rakentaminen ja siten myös ulkomainen työvoima keskittyvät pitkälti eteläiseen Suomeen. Uudellamaalla ulkomaalaisten työntekijöiden osuus on vaihdellut talonrakennustyömailla 25 ja 33 prosentin välillä vuodesta 2010 lähtien. Koko Suomessa on pysytty viidenneksen tuntumassa. Tästä näyttää muodostuneen jonkinlainen vakiotaso”, kertoo Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro

Itä-eurooppalaiset rakentajat tilastojen kärjessä

Virolaiset edustavat suurinta ryhmää rakennusalan ulkomaisesta työvoimasta. Heistä useat ovat asettuneet Suomeen pysyvämmin ja monet ovat myös perustaneet suomalaisia yrityksiä. Tilastojen mukaan seuraavaksi eniten ulkomaista työvoimaa Suomeen saapuu Puolasta, Latviasta ja Liettuasta. Myös ukrainalaisia on saapunut Suomeen entistä enemmän, etenkin Viron kautta. Itä-Euroopan maiden rakentajia nähdään Suomessa erityisesti raskaan rakentamisen töissä, kuten raudoituksessa ja julkisivutöissä.

Katso myös