Työilmapiiri ja työhyvinvointi

Suuri osa rakennusalan työntekijöistä on tyytyväisiä työhönsä ja viihtyy siinä. Koettua työkykyä pidetään varsin hyvänä. Sairauspoissaoloja alalla on kuitenkin keskimääräistä enemmän.

Rakennusalan työmarkkinajärjestöt Rakennusteollisuus RT jäsenliittoineen, Rakennusliitto ja Ammattiliitto Pro selvittivät vuonna 2011 RILMA-hankkeella rakennusalan työilmapiiriä ja työhyvinvointia. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta. Sen toteutti Työterveyslaitos.

Hankkeen tavoitteena oli tuoda esiin hyviä käytäntöjä, joilla työkykyä voidaan ylläpitää ja hallita sairauspoissaoloja erilaisilla rakennusalan työpaikoilla. Samalla koottiin tietoja työntekijöiden työkyvystä ja hyvinvoinnista.

Työterveyshuolto lähes kaikilla

Työterveyshuolto oli järjestetty lähes kaikissa tutkimukseen vastanneista yrityksistä. Hieman yli puolella työpaikoista oli sovittu kirjallisesti työkyvyn hallinnan, seurannan sekä varhaisen tuen tavoitteista ja käytännöistä yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Noin 40 %:ssa työpaikoista käytössä on erityinen toimintatapa, joilla puututaan työkykyongelmiin jo varhaisessa vaiheessa.

Sairauspoissaoloja enemmän kuin muilla aloilla

Rakennusalalla sairauspoissaoloja on keskimääräistä enemmän kuin muilla aloilla. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Niistä koostuu yli kolmannes kaikista sairauspäivärahapäivistä esimerkiksi talonrakennustyössä. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat myös yleinen työkyvyttömyyseläkkeen peruste.

Eläkeikään jaksetaan

Kaksi kolmasosaa rakennusalan työntekijöistä uskoi voivansa jatkaa työssään eläkeikään saakka.

Työkyvyttömyysriski vaihteli eri ammattien välillä suuresti. Suurin riski oli kivityöntekijöillä, kattomiehillä, eristäjillä ja betonityöntekijöillä.

Työilmapiiri hyvä

Työyhteisön ilmapiiriä pidettiin yleisesti hyvänä: vain noin 10 prosenttia kertoi työilmapiirin olevan kireä tai jännittynyt. Useimmat olivat tyytyväisiä myös esimiesten johtamistapaan.

Työhyvinvointitarjotin antaa eväitä kehittämiseen

RT:n ja työntekijäliittojen yhteisessä Rakennusalan terveys (RATE) -hankkeessa on kehitetty Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto, jossa yritykset voivat vapaasti hakea ja jakaa ideoita henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi on laadittu yritysten käyttöön soveltuva työkalu, joka helpottaa sairauspoissaolojen seurantaa.

 .....................

Katso myös