Palkka talonrakennusalalla

Miten palkka määräytyy talonrakennusalalla?

Aikapalkat

Tuntipalkat palkkaryhmittäin:

 • I 9,79 €
 • II 11,14 €
 • III 12,29 €
 • IV 13,63 €
 • V 14,90 €
 • VI 16,01 €

Rahamääräiset lisät

Rahamääräisiä lisiä on korotettu 1,1 %:lla vuoden 2014 aikana ja tullaan korottamaan kertaalleen vuonna 2015 (1.6.2015). 

8 § Työajan säännönmukainen sijoitus

 • Iltavuorolisä 1,12 €
 • Yövuorolisä 2,10 €

9 § Työajan siirtäminen

 • Työajan siirrosta maksettava lisä 2,10 €
 • Iltatyölisä 1,12 €
 • Yötyölisä 2,10€
 • Valmiustyöstä maksettava lisä 4,25 €

15 § Hälytysluontoinen työ

 • hälytysraha 13,30 €

Sairausajan palkka

Työkyvyttömyyden johtuessa sairaudesta maksettava palkka on enintään 16,01 € (1.6.2015 lukien 16,07 €) tunnilta sairausvakuutuksen karenssiajalta (9 arkipäivää) ja 20,04 € (1.6.2016 lukien 20,11 €) tunnilta työkyvyttömyyden palkalliselta loppujaksolta.


Tarkempia tietoja palkoista ja niihin vuonna 2014 voimaan tulleista korotuksista jäsenkirjeessä (TALO/2014), jonka aiheena Rakennusalan työehtosopimusratkaisu.