Palkka vedeneristysalalla

Miten palkka määräytyy vedeneristysalalla?

Vedeneristysalan työntekijöiden pääasiallinen palkkausmuoto on urakkapalkka. Hinnoitellut työt tehdään aina urakkana. Urakan yhteydessä tehdään myös tuntitöitä ja hinnoittelemattomat työt tehdään yleensä tuntitöinä.

Urakkahinnoittelu

Vedeneristysalan urakkahinnoittelu on sovittu yleissitovassa työehtosopimuksessa. 

Aikapalkat

Vedeneristysalan palkkaryhmät ovat seuraavat:

  1.5.2014  1.6.2015
Palkkaryhmä 1 9,78  €/h 9,82  €/h
- Harjoittelijat, opiskelijat 
- Sääeste ja odotus työntekijän palkkaryhmästä riippumatta   
  1.5.2014 1.6.2015
Palkkaryhmä 2 12,34 €/h 12,39 €/h
- Alle 2 vuotta alalla olleet  vedeneristysalan työntekijät  
- Alle 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät  
- Kuivaus, tulitöiden jälkivartiointi, varastotyö, mittaus ja nostot
palkkaryhmiin 2-4 kuuluville työntekijöille 
 - Matkat työaikana  
  1.5.2014 1.6.2015
Palkkaryhmä 3 14,41 €/h 14,46 €/h
- 2-10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät
- Vähintään 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät
  1.5.2014 1.6.2015
Palkkaryhmä 4 16,22 €/h  16,29 €/h
- Yli 10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät
ja yli 5 vuotta alalla olleet soveltuvan ammattitutkinnon
suorittaneet vedeneristysalan työntekijät.

Muuta huomioitavaa

Päiväraha 39 € maksetaan aina, kun työntekijä ei voi työmatkan vuoksi matkustaa yöksi kotiinsa.

Työnantaja maksaa päivittäisten matkakustannusten korvauksen julkisen liikenteen taksojen mukaan. Matka-ajan palkkaa maksetaan 60 km ylittävältä yhdensuuntaisen matkan osalta palkkaryhmän 1 mukaan. Matkatöissä päivärahaan oikeutetuille maksetaan palkkaryhmän 3 suuruista matka-ajan palkkaa vastaava korvaus matkatunneilta yli 30 km pituisista päivittäisistä yhdensuuntaisista matkoista.

Työskenneltäessä muussa kuin vakituisessa työntekemispaikassa, maksaa työnantaja ateriakorvauksen verohallinnon päätöksen mukaisesti.

Vuosilomapalkka ja -korvaus on 18,5 % työssäoloajalta maksetusta palkasta.