Maa-ja vesirakennusala

Miten palkka määräytyy maa- ja vesirakennusalalla?

Aikapalkat

Aikapalkkajärjestelmässä työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka määräytyy työntekijän palkkaryhmän mukaan. Palkkaryhmiä on kuusi. Palkkaryhmittelyn perusteena on työntekijän ammattitaito.

Palkkaryhmät (1.5.2014 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta)
I Ei alan yleistuntemusta 10,63 €/h
II Alan yleistuntemus 11,54 €/h
III Vähemmän vaativien ammattitöiden tekijät 12,43 €/h
IV Ammattityöntekijät 13,44 €/h
V Vaativien ammattitöiden tekijät 14,51 €/h
VI Erittäin vaativien ammattitöiden tekijät 15,75 €/h

Jokaiselle työntekijälle on palkkaryhmään perustuvan tuntipalkan lisäksi aina maksettava työkohtaista lisää, jonka perusteista ja suuruudesta työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään ennen työn aloittamista. Työkohtaisten lisän on oltava vähintään 1 sentti/ tunti, mutta esim. tunnelityössä 1,14 euroa.

Palkka voi määräytyä myös urakkapalkkana. Silloin työntekijälle on maksettava vähintään taulukkopalkka + 20 %.

Työajan lyhentäminen

Työajan lyhentämisestä johtuva ansionmenetys korvataan maksamalla työntekijälle annetulta vapaa-ajalta palkka sen mukaan mitä työntekijä työssä ollessaan olisi ansainnut tai jos asiasta on paikallisesti sovittu, 4,7 % jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

Vuosiloma

Työntekijälle maksetaan enne vuosiloman alkua lomapalkka, joka määräytyy vuosilomalain tuntipalkkaisten työntekijöiden vuosilomapalkan laskentasääntöjen perusteella.

Vuosilomaltaan työhön palaavalle työntekijälle suoritetaan lomaltapaluurahana 50 % hänen vuosilomapalkkansa määrästä.

Päiväraha 39 € (1.1.14 alkaen) maksetaan aina, kun työntekijä yöpyy työnantajan määräyksestä työmatkalla/työmaan läheisyydessä.

Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus

Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat 1.1.2014 lähtien (asunnon ja työpaikan välisen etäisyys säteellä mitaten):
• yli 5 km 3,05 €
• yli 10 km 4,14 €
• yli 20 km 8,27 €
• yli 30 km 11,02 €
• yli 40 km 12,40 €
• yli 50 km 16,54 €
• yli 70 km 20,15 €
• yli 90 km 23,41 €
• yli 120 km 27,55 €

Työkalukorvaukset

Ei erillistä työkalukorvausta