Palkka maalausalalla

Miten palkka määräytyy maalausalalla?

Aikapalkat 1.5.2014 jälkeen:

Palkkaryhmä

I     Aloitteleva työntekijä 9,79 €/h
IB  Työntekijällä vähäinen kokemus 11,14 €/h
II   Työntekijällä alan töiden yleistuntemus 12,16 €/h
III  Työntekijä hallitsee perusammattityöt 13,58 €/h
IV  Työntekijä hallitsee ammattityöt monipuolisesti 14,85 €/h
V   Töiden hallitseminen monipuolisesti sekä teoriassa että käytännössä 16,01 €/h

Tuntipalkka muodostuu aikatyötä tehtäessä palkkaryhmän mukaisesta palkasta ja mahdollisesta henkilökohtaisesta lisästä.

Palkka voi määräytyä myös urakkapalkkana. Urakkahinnoittelut löytyvät työehtosopimuksesta. I-II palkkaryhmiin kuuluville työntekijöille maksetaan takuupalkkana vähintään palkkaryhmän II suuruinen korvaus ja muihin palkkaryhmiin kuuluville vähintään palkkaryhmän V mukainen korvaus.

Erillinen palkanosa

Työntekijälle maksetaan lisäksi työajanlyhennysrahana sekä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa 7,7 % jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Tätä erillistä palkanosaa on maksettava kaikille työntekijöille viikoittaisesta säännöllisestä työajasta riippumatta.

Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %.

Päiväraha 39 € maksetaan aina, kun työntekijä yöpyy työnantajan määräyksestä työmatkalla tai työmaan läheisyydessä.

Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus

Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat 1.1.2014 lähtien (Asunnon ja työmaan välinen etäisyys mitataan yleisen liikenteen käytössä olevaa lyhintä reittiä myöten.):
yli 5 km 1,84 €
yli 10 km 2,96 €
yli 20 km 5,34 €
yli 30 km 7,77 €
yli 40 km 9,57 €
yli 50 km 11,60 €
yli 60 km 15,24 €
yli 70 km 17,25 €
yli 80 km 19,60 €
yli 90 km 22,31 €
yli 100 km 25,02 €

Työkalukorvaukset

Työntekijän käyttäessä omia erikoistyökalujaan, sovitaan siitä korvaus erikseen.