Palkka lattianpäällystysalalla

Miten palkka määräytyy lattianpäällystysalalla?

Aikapalkat

Palkkaryhmä

0 Opiskelija 10,37 €/h
I Aloitteleva työntekijä 11,95 €/h
II Kokemusta omaava työntekijä 14,12 €/h
III Kokenut ammattilainen 15,58 €/h

Tuntipalkka muodostuu aikatyönä tehtävästä perustuntipalkasta ja mahdollisesta henkilökohtaisesta lisästä.
Palkka voi määräytyä myös urakkapalkkana Mattotöiden, Parkettitöiden, Laattatöiden sekä Vedeneristystöiden urakkahinnoittelun mukaisesti. Urakkapalkkausta koskevat määräykset ja urakkahinnat ovat urakkahinnoittelun yhteydessä työehtosopimuksessa.

Erillinen palkanosa

Työntekijälle maksetaan lisäksi työajanlyhennysrahana sekä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa 7,7, % jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Tätä erillistä palkanosaa on maksettava kaikille työntekijöille viikoittaisesta säännöllisestä työajasta riippumatta.
Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %.
Päiväraha 34 € maksetaan aina, kun työntekijä yöpyy työnantajan määräyksestä työmatkalla/työmaan läheisyydessä.

Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus

Helsingin kaupungin keskustasta tai muilla paikkakunnilla liikkeen sijaintipaikasta 5 km säteen ylittäviltä matkoilta maksetaan todelliset matkakulut 15 kilometriin saakka. 15 km ylittäviltä matkoilta lisäksi aikakorvausta.

Työkalukorvaukset

Työkalu- ja suojavaatekorvauksena maksetaan 1,15 euroa/työpäivä.