Palkat rakennusalalla

Toimihenkilöillä on rakennusalalla perinteisesti kuukausipalkka ja työntekijät työskentelevät tuntipalkalla. Rakennusalan vähimmäispalkat määräytyvät työehtosopimuksen perusteella.

Palkat vaihtelevat alueesta ja työtehtävistä riippuen. Rakennusalan käytännön palkkataso selviää EK:n julkaisemista palkkatilastoista.
EK:n palkkatilastot

Rakennusalan vähimmäispalkat määräytyvät työehtosopimuksen perusteella.
Työehtosopimukset 

Miten palkka määräytyy eri rakentamisen aloilla?

Kaikki rakennusalan työehtosopimukset yleissitovia

Rakennusalan työehtosopimukset ovat kaikki ns. yleissitovia sopimuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki työnantajat ovat velvollisia noudattamaan niitä riippumatta siitä, ovatko ne itse järjestäytyneitä vai eivätkö. Työsuhteen vähimmäisehdot ovat siis rakennusalalla samat kaikille työntekijöille.

................

Katso myös