Rakennusalan työmarkkinat, perustietoa

Rakennusala eli rakentaminen ja rakennustuoteteollisuus yhteensä työllistää noin 250 000 henkilöä.

Noin kolmasosa rakennustyömaalla työskentelevistä on pääurakoitsijoiden palveluksessa, loput aliurakoitsijoiden tai vuokratyönantajien palkkalistoilla.

Rakennusalan työllisyys

Rakennusalan työllisten määrä on noin 175 000-185 000 henkilöä. Luvussa ovat mukana talonrakentamisen, infrarakentamisen ja erikoisurakoinnin työntekijät sekä toimihenkilöt ja yrittäjät. Näistä maa- ja vesirakentaminen eli infrarakentaminen työllistää suoraan 45 000-50 000.

Lisäksi rakennustuoteteollisuus työllistää noin 80 000 henkilöä Suomessa.
Rakentaminen on hyvin suhdanneherkkä ala, ja työllisten määrä vaihtelee suhdanteiden myötä. Työllisten määrä on tosin pysytellyt viime vuodet varsin vakaana, vaikka rakentamisen määrä väheni selvästi vuosina 2012 ja 2013. Yhdeksi syyksi on arvioitu sitä, että veronumerorekisterin myötä entistä useampi rakennusalalla työskentelevä on tullut työllisten piiriin.

Rakennusalan työttömyys

Rakennustoiminta on kausiluonteista ja työttömyysaste vaihtelee paitsi suhdanteiden myös vuodenaikojen mukaan. Työttömyys on yleensä suurinta talvisin, vuoden alkukuukausien aikana ja vähenee kesäksi ja syksyksi.

Rakennusalalla on myös niin sanottua rakenteellista työttömyyttä. Osa työvoimasta ei työllisty hyvinäkään aikoina. Syy voi olla työntekijän ikääntymisessä tai asuinpaikassa tai siinä ettei ammattitaito vastaa työnantajien tarvetta.

Rakennusalalla paljon pieniä yrityksiä

Alan työllisistä noin 100 000 on työntekijöitä, 35 000 toimihenkilöitä ja loput yrittäjiä. Rakennusala on pienyritysvaltainen. Kaupparekisterin mukaan rakennustoimialalle on merkitty peräti 40 000 ̶ 50 000 yritystä. Päätoimisesti rakentamiseen keskittyvien yritysten määrä on kuitenkin huomattavasti pienempi, arviolta alle 10 000.

Ulkomainen työvoima rakennusalalla

Ulkomaalaisten työntekijöiden osuus on merkittävä. Talonrakennusalalla heitä on keskimäärin yli viidennes työmaiden kaikista työntekijöistä.

Ulkomaisten työntekijöiden osuus rakennustyömailla ei kuitenkaan enää ole kasvanut entistä vauhtia.

Viidesosa työllisistä kiinteistö- ja rakentamisalalla

Rakentamiseen ja rakennetun ympäristön ylläpitoon osallistuu joka viides Suomen työllisistä. Rakentamisessa ja kiinteistönpidossa sekä niihin liittyvissä palveluissa työskentelee kaikkiaan noin 520 000 henkilöä. Klusteri on suurin työllistäjä Suomessa.

...........

Katso myös