Työelämä

Suomessa rakennetaan ja korjataan asuntoja, toimistoja, kauppoja, tehtaita, maanteitä, rautateitä, lentokenttiä ja laivaväyliä. Kaikissa tarvitaan osaavia ammattilaisia. Rakennusala onkin suuri työllistäjä.

Kalasataman aluetta rakennetaan Helsingissä

Rakennusala on laaja ja vaihteleva. Sieltä löytyy työtä monenlaisille osaajille. Kaikissa rakennuskohteissa tarvitaan rakentajia, työnjohtajia, projektinjohtajia, suunnittelijoita ja monia muita ammattilaisia.

Alalla paljon nuoria

Rakennusala poikkeaa ikärakenteeltaan monista muista aloista. Alalla on keskimääräistä vähemmän 55-vuotiaita ja sitä vanhempia. Nuoria, alle 25-vuotiaita, alalla on enemmän kuin muilla toimialoilla.

Rakennusala on perinteisesti ollut hyvin miesvaltainen. Vuonna 2010 naisia oli alalla 8,6 %. Pikkuhiljaa tilanne alkaa kuitenkin muuttua. Naisia työskentelee mm. maalareina, sähkömiehinä, arkkitehteina ja insinööreinä.

Työtä toimivien työmarkkinoiden puolesta

Rakennusteollisuus RT turvaa työmarkkinatoiminnallaan alan työrauhaa ja työvoiman saatavuutta sekä torjuu harmaata taloutta. Keskusliitto koordinoi koko RT-liittoyhteisön työmarkkinatoimintaa ja julkaisee myös oppaita ja julkaisuja yritysten käyttöön.

RT edistää muiden alan järjestöjen kanssa nuorten hakeutumista rakennusalan koulutukseen ja ammatteihin.