Tilauskannan seurantakyselyt

Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyritysten kotimaisen tilaus­kannan seurantakyselyn tulokset 3.11.2017.

Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyritysten laskuttamaton työkanta laski kesäkuun lopun tilanteesta syyskuun loppuun 4,2 prosenttia. Kumulatiivinen laskutus (1.10.2016–30.9.2017) nousi edelliskauden vastaavaan aikaan (1.10.2015–30.9.2016) verrattuna 42 prosenttia. Keskeneräisten kohteiden urakkasumma (tilauskanta) laski kesäkuusta syyskuuhun 2 prosenttia. 

Kyselyyn vastanneiden yritysten laskutus oli ajalla 1.10.2016–30.9.2017 yhteensä 6 406 miljoonaa euroa ja tilauskanta 30.9.2017 vastaavasti 9 879 miljoonaa euroa, josta laskuttamatta oli 4 712 miljoonaa euroa eli 8,8 kuukauden työtä vastaava määrä.

Vuosi 2018

Vuosi 2017

Vuosi 2016

Ks. myös raportit tilauskannan seurantakyselyistä vuosilta 2014-2015.